Verdriet en boosheid bij scheiden

Verdriet en boosheid bij scheiden.

Ook uit elkaar gaan / scheiden is een rouwproces.

– Van Dale beschrijft: Verdriet bij scheiden als geestelijke pijn = leed en Rouw als bedroefdheid
– Wikipedia: Rouw bij scheiden is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Normaal gesproken zal de intensiteit van de reactie bij een scheiding in de loop van de tijd afnemen, de rouw kan echter zo heftig zijn, dat de levenslust verloren gaat.

 

verdriet en boosheid bij scheiden

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft fases beschreven van een scheidingsproces. Zij beschrijft fases die iedereen in een andere mate en in een ander tempo doormaakt. Het is goed om de fases (van elkaar) te weten en te erkennen.

De rouwcurve

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross maakte een omschrijving van de vijf fasen die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen na een scheiding. Dit heeft zij schematisch in deze curve uitgewerkt:

 

Vijf stappen na scheiding

Na een scheiding bestaat het rouwproces gemiddeld uit vijf stappen. Dit betekent niet dat jullie tegelijk dezelfde fases doorlopen. Vaak is degene die het initiatief tot de scheiding neemt al verder in het rouwproces. Die is in zijn/haar hoofd al langere tijd met de scheiding bezig. Probeer hier rekening mee te houden en geef elkaar tijd. Doe je dit niet, dan kan dit zorgen voor veel onbegrip over en weer en wordt het maken van afspraken alleen maar lastiger. Een overzicht van de vijf stappen:

1. Ontkenning

Je hebt aangegeven te willen scheiden, maar jouw partner wil hier niets van weten, steekt zijn/haar kop in het zand, gaat dwarsliggen of gaat overdreven zijn best doen om de relatie weer opnieuw leven in te blazen. Dit is een fase waarin de persoon in kwestie zichzelf beschermt door de waarheid niet onder ogen te zien. Het nieuws is te schokkend en er is tijd nodig om de boodschap langzaam te laten doordringen.

2. Boosheid

De volgende fase is boosheid. Een lastige fase waar je doorheen moet voor je afspraken kunt maken. Het is een protest tegen de scheiding. Het brengt veel woede met zich mee en deze woede richt zich meestal op de brenger van het nieuws. In deze fase gaat het vaak over de schuldvraag. Wie is de schuldige. Dit is in de ogen van het “slachtoffer” meestal de ex. Het is een manier om het gevoel van verlies en verdriet niet onder ogen te hoeven zien. Gelukkig gaat deze boosheid bij de meeste mensen ook weer voorbij en komt men tot inzicht dat op deze manier niets bereikt wordt.

 3. Onderhandelen

Als de ergste boosheid voorbij is kun je eigenlijk pas echt beginnen met het regelen van de scheiding. Er volgt een periode van onderhandelen. Hierbij komen jullie allebei voor eigen belangen op. Hierdoor kan het lastig zijn om samen tot goede afspraken te komen. Een mediator kan hier goed bij helpen. Is goed overleg helemaal niet meer mogelijk, dan kan dit het moment zijn om een advocaat in de arm te nemen.

4. Depressie

Het verdriet en het verlies valt niet langer te ontkennen. De onderhandelingen vallen misschien tegen. Ieder moet ineens alleen verder. Er komt heel veel op jullie af. In deze fase kan een depressie de kop op steken. Hoe moet je verder? Een continue gevoel van somberheid kan je overvallen. Ook dit gaat weer over. Het is belangrijk om te blijven praten over wat je voelt en schroom niet om hulp in te schakelen van familie, vrienden of een professional. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.

5. Aanvaarding

Na verloop van tijd komt de fase van aanvaarding. Dan valt de scheiding niet meer te ontkennen. Je accepteert het en komt op een punt waarin je weer begint met het opbouwen van een nieuw leven. Je gaat weer plannen maken. Hierna kan het alleen maar beter gaan.

Het opbouwen van een nieuw leven, gaat voor de één makkelijker dan voor de ander. Geef jezelf de ruimte die je nodig hebt om de scheiding te verwerken. Ruimte voor verdriet en boosheid is nodig om de scheiding te verwerken. Er zijn mensen waar de scheiding na vele jaren de scheiding hun dagelijks leven beheerst. Dan kun je je afvragen wat er in de verwerking mis is gegaan.  Zit je in zo’n situatie vraag dan specialistische  hulp, zodat ook jouw leven weer glans krijgt.  Het is voor niemand goed om in het verdriet / boosheid te blijven.

Voor velen gaat de verwerking van de scheiding goed, het  verdriet en de boosheid worden naar mate er meer tijd verstrijkt steeds minder.

verdriet en boosheid bij scheiden

 

Gun jezelf een  “off day” als dat nodig is, zolang je leven niet blijft bestaan uit “off days” is daar niets mis mee.

Gun jezelf een glansrijk leven na de scheiding. Zodat je weer verder kan!