Inboedel en vervoersmiddelen verdelen

Inboedel

De waarde van de inboedel en de waarde van de vervoersmiddelen, vallen in de gemeenschap van goederen en zijn onderdeel van het vermogen/schulden. Tenzij jullie voor het huwelijk / geregistreerd partnerschap andere afspraken hebben gemaakt. Eigendommen zoals kleding en persoonsgebonden lijfsieraden worden niet verdeeld.

Samen maken jullie afspraken over de waarde, verdeling en verrekening van de inboedel. Dat is best lastig, want wat is de bank waard en de kast? Er zijn verschillende mogelijkheden om de verdeling te regelen.

Zoals:

  • de inboedel verdelen/verrekenen naar de waarde die het voor jullie heeft.
  • samen een inboedellijst invullen voor de bepaling van de waarde.
  • de inboedel met gesloten beurs verdelen. Door de inboedelgoederen 50-50% te verdelen.
  • elk afzonderlijk een inboedellijst invullen, de bedragen optellen en delen door 2. Er is dan een gemiddelde waarde. Met die bedragen kan de inboedel verrekend worden.

Vervoersmiddelen

De bepaling van de waarde, verdeling en verrekening van vervoersmiddelen, ook caravan, camper e.d. kan bijvoorbeeld:

waarde van de vervoersmiddelen verrekenen met een geschatte (reële) waarde.

de waarde van de vervoersmiddelen bepalen aan de hand van bijvoorbeeld de ANWB koerslijst.

Tip van een mediator:
Je kunt gehecht zijn aan spullen, soms door een herinneringen, of je hebt ze gekregen van……… of je vindt ze gewoon heel mooi. Vertel elkaar wat je erg graag wilt hebben/houden en maak daarna een afspraak over de waarde.

 

Mag je bij een echtscheiding de boedel scheef verdelen?

Ja, op zich mag dit. Een scheve verdeling kan echter wel fiscale consequenties hebben. De fiscus beschouwt een scheve boedelverdeling als een schenking, zodat Schenkbelasting verschuldigd is indien je meer aan elkaar schenkt dan de vrijstelling (2019: € 2.173,-).

Het is dus van belang dat jullie beoordelen of de boedelverdeling in balans is. Wees er daarbij op bedacht dat bijvoorbeeld het geheel voor eigen rekening nemen van de onderwaarde van een woning, of het afstand doen van het spaargeld dat de ander al had opgebouwd voor het huwelijk, ook gewoon een schenking oplevert in de ogen van de fiscus. Tenzij je dit compenseren met andere boedelbestanddelen (bv: je neemt de onderwaarde van de woning voor jouw rekening, maar krijgt ter compensatie de auto).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/scheiden