Scheiden en emoties bij de kinderen

Scheiden en emoties bij de kinderen

Jullie hebben de kinderen samen vertelt dat jullie uit elkaar gaan / gaan scheiden. Dit maakt emoties los bij jullie kinderen. Elk kind reageert anders, de reactie wordt onder andere bepaald door de leeftijd van het kind, door het karakter van het kind, door de huidige thuis situatie en door de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Ook voor kinderen is een scheiding een rouwproces, zij krijgen te maken met verschillende emoties en fases. Fases waarvan je denkt dat het kind die afgesloten heeft, kunnen weer terug komen.

Ontkenning bij scheiden:

Voor kinderen is moeilijk te bevatten dat hun ouders gaan scheiden. Een kind hoopt dat het weer goed komt. Het is belangrijk dat jullie tegen de kinderen duidelijk zijn over de situatie en blijf vertellen dat de scheiding definitief is. Blijf de kinderen, aangepast aan hun leeftijd, vertellen dat jullie hun ouders blijven, dat je van hen blijft houden. Vertel ze welke beslissingen jullie hebben genomen. Maak het zo duidelijk mogelijk voor ze: Waar gaan ze straks wonen? Blijven ze op hun eigen school? Zien ze opa en oma straks nog? Dit alles natuurlijk aangepast aan de leeftijd van de kinderen

 

Boosheid, verdriet bij scheiden

De emoties boos en verdriet liggen dicht bij elkaar. Bij volwassenen maar zeker ook bij kinderen. Jullie kind kan boos zijn omdat het zich verdrietig voelt. Het voelt zich mogelijk verdrietig om dat het zich in de steek gelaten voelt. Voor een kind is moeilijk te beseffen waarom papa en mama gaan scheiden. Zeker als jullie geen ruzies hadden is er voor een kind geen duidelijke reden dat jullie uit elkaar gaan / gaan scheiden.

Een kind voelt zich machteloos, het kan niets doen aan de scheiding. Of toch……….. Het gevaar ligt op de loer dat een kind zichzelf de schuld geeft van jullie scheiding! Blijf uitleggen dat het kind geen schuld heeft!

Wees alert op signalen, een kind kan zijn boosheid / verdriet /onmacht op veel manieren uiten. Bijvoorbeeld door ruzie te maken, met vriendjes, op school, met jullie. Door niets te willen, of door tegendraads gedrag te vertonen. Of door juist heel lief te zijn, geen aandacht te vragen, heel welwillend te zijn. Oudere kinderen kunnen zich terug trekken of afsluiten voor jullie en buitenhuis afleiding zoeken.

In de situatie dat jij en je partner vaak ruzie hadden, is het voor kind duidelijker waarom jullie uit elkaar gaan. Oudere kinderen kunnen de scheiding dan als opluchting ervaren. Toch blijft de scheiding voor hen een ingrijpende gebeurtenis en zijn emoties ook in deze situatie aanwezig.

Tip van de  mediator:

Kinderen zijn loyaal, kinderen willen niet kiezen tussen hun ouders. Gun je kind het contact met de andere ouder.

 

Acceptatie

Uiteindelijk zullen kinderen de scheiding accepteren. Jullie helpen de kinderen door ze een stabiele thuisomgeving te geven. Als ouders laten zien dat ze, ondanks hun eigen verdriet, boosheid en frustraties, op een goede manier met elkaar omgaan is dat een voorbeeld voor de kinderen. Zij zullen de scheiding sneller verwerken en een nieuwe situatie sneller accepteren.

 

Het recept: “hoe ga ik met mijn kind om tijdens de scheiding”

Helaas dat is er niet. Jullie kennen de kinderen het beste. Jullie kunnen de kinderen helpen om de scheiding te verwerken en ze een positieve kijk op de toekomst mee te geven.

Wat kunnen je doen voor de kinderen:

  • oprechte aandacht voor de kinderen
  • luister naar wat de kinderen zeggen/vragen
  • maak geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn
  • respect voor elkaar tonen, vertel geen slechte dingen over de andere ouder
  • laat de kinderen geen kant kiezen

Boeken over scheiden

 

Bij Amaril mediation zijn boeken beschikbaar die je mag gebruiken.

Tip van een mediator:

Jullie zitten zelf in een zware periode en is het helemaal niet makkelijk om positief naar de kinderen te reageren. Toch is het zinvol en zeker van belang voor kinderen om op een volwassen manier naar de kinderen te reageren. Jullie kinderen hebben jullie nodig, juist nu!

Kijk eens in je omgeving, wie kan jullie nu steunen en extra aandacht aan de kinderen geven. Vraag iemand om steun en een luisterend oor. Iemand die  niet (ver)oordeelt en waarvan je verwacht of weet dat hij/zij neutraal met oprechte aandacht jullie en de kinderen kan helpen.

Op de site van Villa Pinedo vinden jullie informatie van en voor kinderen met gescheiden ouders. De site is zowel voor ouders als voor de wat oudere kinderen een aanrader. Klik hier voor de open brief voor ouders van Villa Pinedo.