Privacy Statement

 

Privacy Statement

Amaril Mediation en Advies,

gevestigd Coudorp 22, 4455VN Nieuwdorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer  59241039, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens

Coudorp 22
4455VN Nieuwdorp
https://www.amaril-mediation.nl
06-51816843

Leida Franse is de privacy contactpersoon van Amaril Mediation en Advies , bereikbaar via  info@amaril-mediation.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amaril Mediation en Advies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, zoals  de aanvraag van scheiding bij de rechtbank en/of bemiddeling van een conflict en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind uw een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, doopnamen en roepnaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Trouwdatum + trouwgemeente

Van uw kinderen:

 • Voorletters, doopnamen, roepnaam en achternaam
 • Geboortedatum kinderen
 • Adresgegevens kinderen

Financiën:

 • Financiële gegevens waaronder:

Bankrekeningnummer(s), tenaamstelling en saldo’s
Lening nummers en saldo’s
Kadastrale gegevens en waarde eigen woning

 • Financiële gegevens kinderen
 • Kosten kinderopvang / toeslagen
 • Inkomensgegevens
 • Pensioengegevens

Indien u een onderneming heeft: Gegevens van uw onderneming waaronder:

 • Gegevens van de Kamer van Koophandel ( nummer ondernemingsvorm, eigenaar)
 • Jaarrekeningen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie identiteitsdocument, (niet digitaal)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Amaril Mediation en Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
 • Het indienen van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan bij advocaat / rechtbank
 • Om uw opdracht uit te voeren
 • Verzenden informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen, documenten en/of diensten bij u af te leveren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.​

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over of van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Amaril-mediation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geheimhoudingsplicht

Personen in dienst van of werkzaam voor Amaril Mediation en Advies hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Amaril Mediation en Advies neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amaril Mediation en Advies) tussen zit. Amaril Mediation en Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Amaril Mediation en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens             Bewaartermijn                            Reden

Personalia                            7 jaar                                            Fiscaal

Adres                                    7 jaar                                            Fiscaal

Facturen en offertes          7 jaar                                            Fiscaal en boekhouding

Afbeeldingen                       2 jaar                                           Beheer website/social media

Email, documenten,

zoals convenant,
ouderschapsplan             5 jaar                                         Naslag voor gemaakte afspraken

Delen van persoonsgegevens met derden

Amaril Mediation en Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amaril Mediation en Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gebruik Google Analytics

Amaril Mediation en Advies maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Tevens hebben we “gegevens delen” uitgeschakeld. Amaril Mediation en Advies maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met  de Google Analytics-cookies.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amaril Mediation en Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw  persoonsgegevens door Amaril Mediation en Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amaril-mediation.nl

 

Grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen;

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Amaril Mediation en Advies wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amaril Mediation en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@amaril-mediation.nl