Gescheiden. Hoe verdeel je je pensioen?

Pensioen verdeling bij scheiding? Hoe doe je dat?

Voor de verdeling van pensioen zijn er wettelijke rechten. Hierbinnen mogen jullie afspraken maken die afwijken van de wettelijke rechten. Een zogenaamd klein pensioen, een pensioen dat minder dan € 474,11 (prijspeil 2018), aan de ex partner zou uitkeren, wordt wettelijk niet verdeeld. Ik adviseer altijd om goed te kijken naar het zogenaamd “kleine pensioen”. Zeker als er meerdere kleine pensioenen zijn opgebouwd.

Een pensioen dat opgebouwd is op risicobasis kan niet verdeeld worden. Ook is het van belang dat je als partner bent aangemeld bij het pensioenfonds van de ex-partner. Het pensioenfonds kan informatie geven over opgebouwde pensioenrechten. Pensioen opbouw kan bestaan uit ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen:

Ouderdomspensioen

Volgens de wet verevening pensioenen heb je na scheiding recht op 50% van het tijdens het huwelijk, door de ander, opgebouwd ouderdomspensioen. Die pensioenbetaling ontvang je als de ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Naast de wet verevening pensioen, is er ook een mogelijkheid om het pensioen te verdelen op basis van conversie. Hieronder lees je de verschillen tussen verevening en conversie. Het pensioenfonds moet hier wel eerst goedkeuring voor geven.

pensioen conversie

Bron schema: onbekend

 

Nabestaandenpensioen: (bijzonder partnerpensioen)

Nabestaandenpensioen valt onder de pensioenwet. Heeft u recht op nabestaandenpensioen? Dan keert het pensioenfonds het bedrag uit wat tot de datum van de scheiding is opgebouwd. Mits u dit anders wenst. Dit pensioen keert uit aan de ex-partner als de partner die het heeft opgebouwd overlijdt. Op dat moment komt de achterblijvende partner er financieel alleen voor te staan. Dan kan de financiële situatie met (jonge) kinderen zorgelijk worden. Dit kunt u voorkomen met het afsluiten van een Overlijdens Risico Verzekering. Laat je hierover goed voorlichten.

Binnen twee jaar scheidingsdatum moet je zelf de pensioenfondsen informeren. Dit kan door het invullen van het formulier verevening pensioenrechten bij scheiden. De pensioenfondsen zullen dan de pensioenbedragen aan jullie beiden uitkeren. Zorg dat je het pensioenfonds niet te laat informeert! Want na twee jaar heeft het pensioenfonds niet meer de plicht om jullie afspraken administratief te verwerken. Dat betekent dat het pensioenbedrag zal worden gestort naar diegene die het heeft opgebouwd. De rechten blijven gelden. Het uitgekeerde bedrag moet nog steeds volgens afspraak worden verdeeld. Dus ben je te laat, dan zal je zelf de verrekening van het pensioen met je ex-partner moeten regelen.