Pensioen verdeling hoe moet dat? wat kan er?

Voor de verdeling van pensioen zijn er wettelijke rechten. Jullie mogen afspraken maken die afwijken van de wettelijke rechten.

Een zogenaamd klein pensioen, een pensioen dat minder dan € 474,11 (prijspeil 2018), aan de ex partner zou uitkeren, wordt wettelijk niet verdeeld. Het is van belang om stil te staan bij het zogenaamd “kleine pensioen”. Zeker als er meerdere kleine pensioenen zijn opgebouwd.

Een pensioen dat opgebouwd is op risicobasis kan niet verdeeld worden. Ook is het van belang of je als partner bent aangemeld bij het pensioenfonds van de ex-partner. Het pensioenfonds kan informatie geven over opgebouwde pensioenrechten. Pensioen opbouw kan bestaan uit ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen:

Ouderdomspensioen:

Volgens de wet verevening pensioenen heb je na scheiding recht op 50% van het door de ander, tijdens het huwelijk, opgebouwd ouderdomspensioen. Die pensioenbetaling ontvang je als de ander, die het pensioen heeft opgebouwd, de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Naast de wet verevening pensioen, is er ook een mogelijkheid om het pensioen te verdelen op basis van conversie. Hieronder lees je de verschillen tussen verevening en conversie. Verevening is een recht, conversie is geen recht, het pensioenfonds moet hier goedkeuring voor geven.

Bron schema: onbekend

 

Nabestaandenpensioen: (bijzonder partnerpensioen)

Nabestaandenpensioen valt onder de pensioenwet. Uitgaande van de situatie dat er recht op nabestaandenpensioen is opgebouwd en jullie niet afwijken van de wettelijke bepaling keert het pensioenfonds het bedrag uit wat tot de datum van de scheiding is opgebouwd. Dit pensioen keert uit aan de ex- partner, als de partner die het pensioen heeft opgebouwd overlijdt. Op dat moment komt de achterblijvende partner er financieel alleen voor te staan. Zeker in een situatie met (jonge) kinderen kan de financiële situatie zorgelijk worden. Het afsluiten van een Overlijdens Risico Verzekering is een mogelijkheid. Laat je goed voorlichten.

De uitkeringsbedragen zowel van ouderdomspensioen als van nabestaandenpensioen worden door het pensioenfonds berekend.

Binnen twee jaar scheidingsdatum moet je de pensioenfondsen informeren. Dit kan door het invullen van het formulier verevening pensioenrechten bij scheiden. Dit formulier is beschikbaar op de site van de Rijksoverheid. De pensioenfondsen zullen dan de pensioenbedragen aan allebei uitkeren. Informeer je het pensioenfonds te laat dan heeft het pensioenfonds niet meer de plicht om jullie afspraken, betreffende de verevening, administratief te verwerken. Praktisch gezien betekent dat, dat het pensioenbedrag zal worden gestort naar degene die het heeft opgebouwd. De rechten blijven bestaan, het betaalde pensioen moet volgens afspraak verdeeld worden. Je zullen nu zelf de verrekening van het pensioen met je ex-partner moeten regelen.