Indexering alimentatie

Betaal je of ontvang je alimentatie lees dan deze  informatie  over indexering van alimentatie. Wat is indexering van alimentatie? Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie.

Indexcijfer alimentatie:

De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer voor 2021 is 3%.

Vaststelling indexeringspercentage alimentatie:

Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Alimentatiebedrag berekenen:

Jullie kunnen zelf de hoogte van het geïndexeerde bedrag berekenen. Dit kan op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

 

Wil je meer informatie:

neem dan vrijblijvend contact op met Amaril Mediation 06-51816843