Indexering alimentatiebedrag(en)

Betaalt u of ontvangt u alimentatie dan is onderstaande informatie over indexering van alimentatie voor u van belang:

Wat is indexering van alimentatie?
Lonen en kosten van levensonderhoud wijzigen.  Daarom worden ook jaarlijks alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Indexering wordt toegepast voor zowel kinder- als partneralimentatie.

Vaststelling indexeringspercentage alimentatie
Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar wijzigen. Het indexeringscijfer is voor 2022 vastgesteld op 1,9%.

 

Alimentatiebedrag berekenen
Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u de hoogte van het bedrag inclusief indexering berekenen.
Klik hiervoor op de link:  geïndexeerde bedrag berekenen.

 

Meer infomatie die voor van belang (kan) kunt u nalezen op de  website