Hoe vertelt u dat u wilt scheiden:

Hoe vertelt u dat u wilt scheiden

Gesprek met uw partner:

Er komt een moment dat u het uw partner gaat vertellen, dat blijft een moeilijk moment.  Misschien hangt de scheiding al lang in de lucht en hakt u de knoop door. Of is de situatie heel anders en weet u eigenlijk al lang dat u van uw partner wilt scheiden maar uw partner weet “van niks”. Bedenk dat het moment dat u vertelt dat u wilt scheiden voor altijd in het geheugen blijft. Uw partner reageert op zijn/haar eigen manier. Geef uw partner ruimte voor zijn/haar gevoelens en emoties.

Bent u samen tot de conclusie gekomen dat scheiden beter is? Ook dan is er tijd nodig om de scheiding te accepteren. Op het moment dat u daadwerkelijk aan de slag gaat om de scheiding te regelen kan dat emoties te weeg brengen.

Of is er opluchting omdat er eindelijk een oplossing komt voor de situatie waarin u niet meer gelukkig bent?

Scheiden wordt  nu werkelijkheid, u gaat gesprekken aan, moet informatie over uw situatie aanleveren en samen afspraken gaan maken. Dit is vaak ook een moment dat  u meer mensen in uw omgeving op de hoogte brengt dat jullie gaan scheiden.

 

Gesprek met de kinderen

Heeft u kinderen, dan komt er een moment  dat u de kinderen moet gaan vertellen dat u gaat scheiden. Voor veel ouders is dit het moeilijkste gesprek, daar kunt u flink tegen op zien. Bereid dit gesprek grondig voor. Kinderen kunnen, als zij oud genoeg zijn, zich dit gesprek altijd herinneren. U leest meer hier informatie.

 

Enkele tips:

 • Ga samen het gesprek aan
 • Vertel de kinderen dat jullie gaan scheiden. In het voor het kind begrijpelijke woorden
 • Vertel wat jullie hebben gedaan om een scheiding te voorkomen
 • Benadruk dat het niet de schuld van de kinderen is!
 • Zeg dat je van de kinderen blijft houden
 • Jullie zijn straks geen partners meer maar blijven hun ouders
 • Geef elkaar niet de schuld
 • Maak nooit ruzie waar de kinderen bijzijn, zeker niet tijdens dit gesprek
 • Vertel hoe de situatie nu is:
  Wat jullie al weten, wat gaat veranderen
  Vertel wat jullie nog niet weten
  Vertel wat er niet verandert
 • Laat de kinderen reageren, en luister goed naar wat de kinderen tegen jullie zeggen
 • Geef de kinderen de ruimte voor hun emoties
 • Bespreek met uw kinderen, wie er al op de hoogte is en wie u het gaat vertellen. Zodat het voor uw kind duidelijk is met wie hij/zij over de scheiding kan praten.
 • Bespreek met uw kind hoe u, bij voorbeeld de school, sportclub e.d. informeert. Doet u dat, of doet u dat samen met uw kind
 • Zorg dat u na het gesprek voldoende tijd hebt voor vragen, verdriet, boosheid
 • Laat uw kinderen meedenken over dingen die voor hen belangrijk zijn
 • Hou regelmatig een gesprek(je) vraag aan uw kind hoe het echt met hem/haar gaat
 • Hou de kinderen op de hoogte van genomen beslissingen, die van invloed zijn voor de kinderen

Op de website van villa Pinedo vindt u informatie van en voor kinderen  die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Gesprek met meerderjarige / volwassen kinderen

Zorg dat de kinderen het van u horen. Het is heel vervelend als kinderen via anderen horen dat hun ouders gaan scheiden. Voor kinderen die meerderjarig of al volwassen zijn heeft de melding dat hun ouders gaan scheiden ook impact. Hun ouderlijk huis “valt” uit elkaar. De tips die boven zijn genoemd kunt u aangepast  voor meerderjarig  / volwassen kinderen gebruiken.  Meerderjarige /  volwassen kinderen zullen anders reageren dan jonge kinderen. Zij hebben immers meer levenservaring en schatten uw situatie anders  in dan jongere kinderen.  Zij zullen ook sneller een mening vormen.  Terwijl een jong kind niet wil kiezen voor één van de twee ouders, kan een ouder kind geneigd zijn dat wel te doen.

Ook voor de meerderjarige / volwassen kinderen is het van belang dat er contact blijft met allebei de ouders. De kinderen hebben samen met u een gezamenlijk verleden als gezin en u blijft samen de ouders van.  En er is een toekomst……………

 

Gesprek met uw ouders, boers, zussen, andere familie, vrienden

De mensen om u heen krijgen ook te maken met uw scheiding. Hoe dichter ze bij u en uw partner staan hoe groter de impact van uw scheiding op hen is. Vertel de mensen waar u een hechte band zelf dat u gaat scheiden, het is vervelend als zij het van aderen moeten horen. Ook zij krijgen te maken met emoties.

In de roller coaster waar u in zit krijgt u te maken met reacties van anderen.  Let goed op u zelf, accepteer de emoties en bedenk bij wie u met uw zorgen terecht kan en die u helpt om naar de toekomst te kijken.  U kunt steun en aandacht nu zo goed gebruiken.

Sommige relaties/ vriendschappen worden in moeilijke tijden sterker en andere zullen verbroken worden of verwateren.

 

School van de kinderen

Als de kinderen op de hoogte zijn van uw scheiding is het belangrijk  om ook de omgeving van uw kind te informeren. Een gesprek met de leerkracht van uw kind of de leiding van de school heeft prioriteit. Bespreek met uw kind hoe u zijn/haar omgeving gaat informeren. En wie u gaat informeren. Bij de omgeving van het kind hoort mogelijk ook ouders van een vriendje of vriendinnetje, of de (sport) vereniging. Personen in de sociale omgeving van uw kind kunnen door extra aandacht en begrip of door “er gewoon te zijn” iets voor uw kind betekenen.

Denkt u er eens over na en bespreek het samen met uw partner.