Zorg voor de kinderen

Zorg voor de kinderen

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie (minderjarige) kinderen?  Voor de zorg van de kinderen gaan jullie afspraken maken, deze afspraken leg je vast in het ouderschapsplan. In deze blog lees je informatie over de zorg voor de kinderen en over het ouderschapsplan.

 

Hebben jullie minderjarige kinderen dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook bij samenwonen! Wettelijk is bepaald dat in het ouderschapsplan beschreven moet worden:
-de verdeling van zorg en opvoeding, hoe jullie de omgang en zorg regelen.
-de verdeling van kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.
-de manier waarop jullie elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast zijn jullie vrij om afspraken voor de kinderen in het ouderschapsplan op te nemen. Voorbeelden van afspraken: waar gaan zij straks wonen, hoe ziet de verdeling van zorg voor uw kinderen eruit en welke beslissingen gaan jullie samen nemen? Hoe houden jullie elkaar op de hoogte van het wel en wee van de kinderen? En de kosten van de opvoeding, hoe gaan je die delen? Wie zorgt er voor de paspoorten? Wie koopt de kleding? Hoe vieren jullie straks de verjaardagen? Wie beslist er over lid worden van een verenging? Wie beslist er over schoolkeuze?

 

Hebben jullie  de mogelijkheid dat de kinderen evenveel tijd bij jou als bij je partner doorbrengen? Dan kunnen jullie kiezen voor co-ouderschap. Co-ouderschap is een keuze waar jullie allebei achter moet staan. Is co-ouderschap niet mogelijk of is dat niet jullie keuze dan spreekt men van verzorgende-en niet verzorgende ouder.

 

 

Verzorgende- / niet verzorgende ouder:

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook als jullie kiezen voor een omgangsregeling op basis van verzorgende- / niet verzorgende ouder, kunnen de kinderen beide ouders geregeld zien. Je bepalen samen hoe vaak en wanneer de kinderen bij jou en hoe vaak de kinderen bij jouw ex-partner zijn. De wet schrijft niet voor hoe een omgangsregeling eruit moet zien.

Co-ouderschap:

Bij co-ouderschap zijn de kinderen evenveel tijd bij elk van de ouders. Hierdoor zijn beide ouders betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij u en uw ex-partner. Gezamenlijk gezag is bij co-ouderschap handig. Het is niet verplicht, maar het is het prettigst als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen.

Voorwaarde voor een succesvol co-ouderschap is dat u goed met elkaar overlegt. De onderlinge communicatie moet goed zijn. Zaken om vooraf over na te denken voor dat u de beslissing neemt wel of geen co-ouderschap:

  • Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’ ontstaat.
  • Vader en moeder kunnen allebei kwalitatieve tijd doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.
  • Er zal veel contact zijn tussen de ouders.
  • Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met werk.
  • De kosten zijn hoger, omdat zaken dubbel aangeschaft moeten worden. Denk hierbij aan kleding e.d. bij beide ouders.
  • Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, soms vinden kinderen dit vervelend.
  • Kinderen worden ouder, het is raadzaam om met de kinderen in gesprek te blijven of zij nog gelukkig zijn met de afgesproken regeling.
  • Het is handig als beide ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen, zodat school vanuit beide woningen goed bereikbaar is.
  • Instanties kunnen verschillend omgaan met co-ouderschap, waardoor het invloed kan hebben op toeslagen, subsidies e.d.

Op de site van Villa Pinedo kun je Blogs lezen geschreven door kinderen die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Er zijn veel boeken beschikbaar over het onderwerp kinderen en scheiden. Tijdens het regelen van uw scheiding met Amaril Mediation kunt  boeken lenen.