Eenzaamheid na scheiding

Eenzaamheid na scheiding

Eenzaamheid is heel normaal en hoort bij het leven. Tijdens en na een scheiding hebben veel partners ermee te maken. Eenzame gevoelens kunnen ontstaan als je contacten met andere mensen niet op orde zijn. Net zoals bij honger en dorst voel je in je lijf dat je iets te kort komt. Wanneer je honger hebt moet je eten en wanneer je dorst hebt is het goed om te drinken. Zo geven eenzame gevoelens jou een signaal dat je onvoldoende tegemoetkomt aan je behoefte tot verbinding met andere mensen. Dit is een heel persoonlijk gevoel en dus ervaart iedereen dit op zijn of haar manier.

Iedereen heeft een basale behoefte aan verbonden zijn met andere mensen.

  • Wanneer eenzaamheid langer duurt, veranderen je hersenen, je verandert als persoon. Het maakt je niet alleen ongelukkig, maar ook ongezond. Je kunt je verdrietig, onzeker, angstig en misschien ook machteloos voelen.
  • Eenzaamheid kan je belemmeren in jouw sociale functioneren. Je kunt contacten leggen als onprettig ervaren of ertegenop zien, besluiteloosheid ervaren en je sociale vaardigheden zijn steeds lastiger om toe te passen. Daardoor kun je vriendschappen kwijtraken, werk verliezen, zorg gaan mijden en uit beeld raken bij instanties en in een isolement terechtkomen.

Gescheiden en eenzaamheid

Een scheiding kan gevoelens van eenzaamheid met zich mee brengen. Er verandert veel.  Je verliest een vertrouwd persoon, de vanzelfsprekendheid om zaken met je partner te bespreken ben je kwijt.  Ook liefde en aandacht vallen weg. Je voelt je alleen, in deze situatie ligt eenzaamheid op de loer. Zeker als je weinig steun ervaart of je geen netwerk hebt, is de kans groot dat je een gat terecht komt. Dat gat kan zo diep zijn dat je niet eens merkt dat er mensen rond je staan die je willen helpen en steunen. Je voelt je alleen, zeker als je al die jaren de spil in het gezin bent geweest.  Je mist gezelschap, de lichamelijke warmte van een partner, je voelt verdriet en kou en misschien wel fysieke pijn. Eenzaamheid ligt op de loer, eenzaamheid  kan je meetrekken in een cirkel van negatieve gevoelens over  jouw leven. Een gevolg kan zijn, dat je minder goed voor jezelf gaat zorgen, slecht slaapt of toch maar dat extra glaasje drinkt.

 

Eenzaamheid is persoonlijk

Ieder ervaart eenzaamheid op een persoonlijke manier. Wat voor één voelt als een rustige manier van leven voelt voor een ander als eenzaam. Voel jij je eenzaam? Erken het gevoel van eenzaamheid. Laat je gevoelens toe. Door je bewust te zijn van gevoelens zoals  verlaten zijn, verdriet , machteloosheid, onzekerheid, lusteloosheid bijvoorbeeld komen ook fijne gevoelens beter binnen zoals aandacht, liefde en plezier.

 

Wat kun je doen

Wat heb jij nodig om je leven opnieuw op de rit te krijgen, wat is voor jou belangrijk om weer een leuk leven te hebben?  Is dat aandacht, liefde, een gesprekspartner, zorg van en zorg voor? Hoe kijk je tegen jezelf aan? Vind je jezelf leuk genoeg? Waarschijnlijk weet jezelf al goed wat je al doet, alleen moet je je er wel van bewust zijn en de fijne dingen koesteren. Zorg in elk geval dat jullie scheiding goed geregeld is. Dat je die periode kunt afsluiten en dat je verder kan.

Of je wel of niet kiest voor een nieuwe relatie, is heel persoonlijk. Het is het kan fijn zijn om mensen rond je te hebben. Vrienden/vriendinnen, familie, collega’s. Koester die relaties waar je je fijn bij voelt, jezelf mag zijn, je verdriet kwijt kan en ook heerlijk mee kan lachen.

Een nieuwe relatie kan helpen om eenzaamheid te verdrijven, het is geen garantie. Je kunt alleen zijn en niet je niet eenzaam voelen.  Er zijn mensen genoeg die alleen leven en een heel leuk leven hebben, zonder dat ze eenzaam zijn. Om sterk uit je scheiding te komen helpt het om goed voor jezelf te zorgen. Gezond eten, bewegen, zoek de positieve kijk op het leven, ga leuke dingen doen! Wordt/blijf zelf jouw “leuke ik”.  Je bewijst er jezelf een grote dienst mee en je omgeving zal het waarderen.

Voel jij je eenzaam na je scheiding en wil je iets doen aan jouw eenzaamheid: Het Aandachtshuis verzorgt verschillende workshop en cursussen. Klik hier !

Eenzaamheid, wetenschappelijk benadert:

“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.”  (Prof. J. de Jong Gierveld)

Eenzaamheid kenmerkt zich door gemis en teleurstelling

Eenzaamheid is een negatieve situatie, gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is de uitkomst van een persoonlijke waardering van een situatie waarin iemand zijn bestaande relaties afweegt tegen zijn eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Eenzaamheid is dus een persoonlijke, subjectieve ervaring. Gevoelens van eenzaamheid hebben vooral betrekking op gebreken in de kwaliteit van relaties. Maar iemand kan zich ook eenzaam voelen doordat het aantal contacten lager is dan gewenst (Gierveld-de Jong & van Tilburg, 2007).

Er zijn twee soorten eenzaamheid (van Tilburg, 2007):

Emotionele eenzaamheid
Als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in).

Sociale eenzaamheid
Als iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen.

 

Bronnen:
Aandachtshuis  https://www.aandachtshuis.nl/
Mensen Maatschappij, 64e jaargang, nr. 3, augustus 1989
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-risicofactoren-van-eenzaamheid