Zorg voor de kinderen

Zorg voor de kinderen

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie (minderjarige) kinderen?  Voor de zorg van de kinderen gaan jullie afspraken maken, deze afspraken leg je vast in het ouderschapsplan. In deze blog lees je informatie over de zorg voor de kinderen en over het ouderschapsplan.

 

Hebben jullie minderjarige kinderen dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook bij samenwonen! Wettelijk is bepaald dat in het ouderschapsplan beschreven moet worden:
-de verdeling van zorg en opvoeding, hoe jullie de omgang en zorg regelen.
-de verdeling van kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.
-de manier waarop jullie elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast zijn jullie vrij om afspraken voor de kinderen in het ouderschapsplan op te nemen. Voorbeelden van afspraken: waar gaan zij straks wonen, hoe ziet de verdeling van zorg voor uw kinderen eruit en welke beslissingen gaan jullie samen nemen? Hoe houden jullie elkaar op de hoogte van het wel en wee van de kinderen? En de kosten van de opvoeding, hoe gaan je die delen? Wie zorgt er voor de paspoorten? Wie koopt de kleding? Hoe vieren jullie straks de verjaardagen? Wie beslist er over lid worden van een verenging? Wie beslist er over schoolkeuze?

 

Hebben jullie  de mogelijkheid dat de kinderen evenveel tijd bij jou als bij je partner doorbrengen? Dan kunnen jullie kiezen voor co-ouderschap. Co-ouderschap is een keuze waar jullie allebei achter moet staan. Is co-ouderschap niet mogelijk of is dat niet jullie keuze dan spreekt men van verzorgende-en niet verzorgende ouder.

 

 

Verzorgende- / niet verzorgende ouder:

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook als jullie kiezen voor een omgangsregeling op basis van verzorgende- / niet verzorgende ouder, kunnen de kinderen beide ouders geregeld zien. Je bepalen samen hoe vaak en wanneer de kinderen bij jou en hoe vaak de kinderen bij jouw ex-partner zijn. De wet schrijft niet voor hoe een omgangsregeling eruit moet zien.

Co-ouderschap:

Bij co-ouderschap zijn de kinderen evenveel tijd bij elk van de ouders. Hierdoor zijn beide ouders betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij u en uw ex-partner. Gezamenlijk gezag is bij co-ouderschap handig. Het is niet verplicht, maar het is het prettigst als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen.

Voorwaarde voor een succesvol co-ouderschap is dat u goed met elkaar overlegt. De onderlinge communicatie moet goed zijn. Zaken om vooraf over na te denken voor dat u de beslissing neemt wel of geen co-ouderschap:

 • Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’ ontstaat.
 • Vader en moeder kunnen allebei kwalitatieve tijd doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.
 • Er zal veel contact zijn tussen de ouders.
 • Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met werk.
 • De kosten zijn hoger, omdat zaken dubbel aangeschaft moeten worden. Denk hierbij aan kleding e.d. bij beide ouders.
 • Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, soms vinden kinderen dit vervelend.
 • Kinderen worden ouder, het is raadzaam om met de kinderen in gesprek te blijven of zij nog gelukkig zijn met de afgesproken regeling.
 • Het is handig als beide ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen, zodat school vanuit beide woningen goed bereikbaar is.
 • Instanties kunnen verschillend omgaan met co-ouderschap, waardoor het invloed kan hebben op toeslagen, subsidies e.d.

Op de site van Villa Pinedo kun je Blogs lezen geschreven door kinderen die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Er zijn veel boeken beschikbaar over het onderwerp kinderen en scheiden. Tijdens het regelen van uw scheiding met Amaril Mediation kunt  boeken lenen.

moeilijk gesprek

Hoe vertel je dat je gaat scheiden:

Vertellen dat je gaat scheiden

Aan je partner vertellen dat je wilt scheiden:

Er komt een moment dat je aan je partner gaat vertellen dat je wilt scheiden, het blijft een moeilijk moment.

Misschien hangt de scheiding al lang in de lucht en hak jij de knoop door. Of is de situatie heel anders en weet je eigenlijk al lang dat je wilt scheiden maar weet je partner “van niks”. Bedenk dat het moment dat je vertelt dat je wilt scheiden voor altijd in het geheugen blijft. Jouw partner reageert op zijn/haar eigen manier. Geef je partner ruimte voor zijn/haar gevoelens en emoties.

Zijn jullie samen tot de conclusie gekomen dat scheiden beter is? Ook dan is er tijd nodig om de scheiding te accepteren. Op het moment dat je daadwerkelijk aan de slag gaan om de scheiding te regelen kan dat (verstopte) emoties te weeg brengen.
Of is er opluchting omdat er eindelijk een oplossing komt voor de situatie waarin je niet meer gelukkig bent / jullie niet meer gelukkig zijn?

Zodra je de scheiding gaan regelen wordt de scheiding werkelijkheid, er komen gesprekken, jullie moeten informatie aanleveren en afspraken gaan maken. Dit is vaak ook een moment dat jullie meer mensen op de hoogte brengen dat jullie gaan scheiden.

 

Aan de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden:

Hebben jullie kinderen, dan komt er een moment dat jullie de kinderen moeten gaan vertellen dat je gaan scheiden. Voor veel ouders is dit het moeilijkste gesprek, je kunt daar flink tegen op zien. Bereid dit gesprek grondig voor. Jullie kinderen kunnen, als zij oud genoeg zijn, zich dit gesprek altijd herinneren. Je leest hier informatie.

 

 • Enkele tips:
  • Ga samen het gesprek aan
  • Vertel, in het voor het kind begrijpelijke woorden, dat jullie gaan scheiden.
  • Vertel wat jullie hebben gedaan om een scheiding te voorkomen
  • Benadruk dat het niet de schuld van de kinderen is!
  • Zeg dat jullie van de kinderen blijven houden
  • Jullie zijn straks geen partners meer maar blijven hun ouders
  • Geef elkaar niet de schuld
  • Maak nooit ruzie waar de kinderen bijzijn, zeker niet tijdens dit gesprek
  • Vertel hoe de situatie nu is:
   Wat jullie al weten
   Wat gaat veranderen
   Vertel wat er niet verandert
   Vertel wat jullie nog niet weten
  • Laat de kinderen reageren en luister goed naar wat de kinderen zeggen
  • Geef de kinderen ruimte voor emoties
  • Bespreek met de kinderen, wie er al op de hoogte is van jullie scheiding en aan wie je het gaat vertellen. Zodat het voor het kind duidelijk is met wie hij/zij over de scheiding kan praten.
  • Bespreek met jullie kind hoe je, bij voorbeeld de school, sportclub e.d. informeert. Doen jullie dat, of doe je dat samen met het kind
  • Zorg dat jullie na het gesprek voldoende tijd hebben voor vragen, verdriet, boosheid
  • Laat de kinderen meedenken over dingen die voor hen belangrijk zijn
  • Hou regelmatig een gesprek(je) en vraag aan het kind hoe het echt met hem/haar gaat

  Hou de kinderen op de hoogte van genomen beslissingen, die van invloed zijn voor de kinderen

Op de website van villa Pinedo vindt u informatie van en voor kinderen  die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Gesprek met meerderjarige / volwassen kinderen

Zorg dat de kinderen het van jullie horen. Het is heel vervelend als kinderen via anderen horen dat hun ouders gaan scheiden. Voor kinderen die meerderjarig of al volwassen zijn heeft de melding dat hun ouders gaan scheiden ook impact. Hun ouderlijk huis “valt” uit elkaar. De tips die boven zijn genoemd kunt u aangepast voor meerderjarig  / volwassen kinderen gebruiken.  Meerderjarige /  volwassen kinderen zullen anders reageren dan jonge kinderen. Zij hebben immers meer levenservaring en schatten jullie situatie anders in dan jongere kinderen.  Zij zullen ook sneller een mening vormen.  Terwijl een jong kind niet wil kiezen voor één van de ouders, kan een ouder kind geneigd zijn dat wel te doen.

Ook voor de meerderjarige / volwassen kinderen is het van belang dat er contact blijft met allebei de ouders. De kinderen hebben samen met jullie een gezamenlijk verleden als gezin en jullie blijven  samen de ouders.  En er is een toekomst……………

 

Gesprek  met ouders, boers, zussen, andere familie, vrienden

De mensen om je heen krijgen ook te maken met jullie scheiding. Hoe dichter ze bij jullie staan hoe groter de impact van de scheiding op hen is. Vertel zelf de mensen waar je een hechte band mee hebt dat jullie gaan scheiden,  ook voor hen is het vervelend als zij het van anderen moeten horen. Ook zij krijgen te maken met emoties.

In de roller coaster waar je nu inzit krijg je te maken met reacties van anderen.  Let goed op jezelf, accepteer de emoties en bedenk bij wie je met jouw zorgen terecht kan en  die jou helpt om naar de toekomst te kijken.  Steun en aandacht kun je nu zo goed gebruiken.

Sommige relaties/ vriendschappen worden in moeilijke tijden sterker en andere zullen verbroken worden of verwateren.

 

Sociale omgeving van de kinderen

Als de kinderen op de hoogte zijn van jullie scheiding is het belangrijk  om ook de omgeving van de kinderen te informeren. Een gesprek met de leerkracht van jullie kind of de leiding van de school heeft prioriteit. Bespreek met je kind hoe je zijn/haar omgeving gaat informeren. Aan wie gaan jullie vertellen dat jullie gaan scheiden. Bij de omgeving van het kind horen mogelijk ook ouders van een vriendje of vriendinnetje, of de (sport) vereniging. Personen in de sociale omgeving van jullie kind kunnen door extra aandacht en begrip of door “er gewoon te zijn” zeker iets voor de kinderen betekenen.

 

 

Hoorrecht voor kinderen van 12 jaar en ouder

Hoorrecht voor de kinderen

Als ouders gaan scheiding heeft dat impact op het leven van een kind. Sociaal en emotioneel, het is van belang dat de belangen van een kind op de eerste plaats komen. Dat is niet altijd makkelijk, soms botst dat met de belangen van u of uw partner. Bij het regelen van een scheiding is het verplicht om voor de minderjarige kinderen een ouderschapsplan te maken. Hierin kunt u veel afspraken in vast leggen, zo denken u en uw partner na over de belangen van uw kinderen.  Dat wil niet zeggen dat u daarmee alle discussie kan voorkomen. Het is ondoenlijk om alles in het ouderschapsplan op te nemen.  En bovendien, de tijd gaat door kinderen worden ouder en daarmee komen ook andere behoeftes en regels ter sprake.  Voor een kind van 4 maakt u andere afspraken dan voor een kind van 12. De rechter zal naar de mening van uw kind vragen als uw kind bij het aanvragen van de scheiding ouder is dan 12. Dit noemen we hoorrecht.

 

12 jaar en ouder:

Kinderen van 12 jaar en ouder mogen hun mening geven over zaken die hun aangaan. Het is logisch dat u voor de afspraken die het de kinderen betreft, hen informeert en vraagt naar hun wensen en hun mening.  Dit alles aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Dat is sowieso een manier waarop u de kinderen betrekt bij het regelen van de scheiding.  Het is een misverstand dat een kind, ook niet als het ouder dan 12 jaar is, beslist. Tot de leeftijd van 18 jaar zijn het de ouders die de beslissingen nemen.

Ook de rechter vindt de mening van kinderen belangrijk,  daarom ontvangen  kinderen van 12 jaar en ouder, nadat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, een brief van de rechter. Dat heet hoorrecht. De kinderen kunnen die brief beantwoorden en de brief binnen de gestelde termijn terugsturen.  Ook mogen zij zelf een brief schrijven, over wat ze willen dat er voor hen geregeld wordt en bijvoorbeeld bij wie ze graag willen wonen en waarom. Of ze kiezen voor een gesprek met de rechter.

Een gesprek met de rechter klinkt best spannend. Villa Pinedo heeft op haar website een vlog over het gesprek met een kinderrechter in de rechtbank. Hierin wordt uitgelegd hoe zo’n bezoek aan de rechter verloopt. Het is niet op alle rechtbanken in Nederland precies zoals in de video. Wilt u precies weten hoe het proces bij uw rechtbank verloopt neemt u dan contact op met die rechtbank.  Er mag iemand met het kind mee naar de rechtbank. Het gesprek is alleen voor kind, daar is geen ouder/begeleider bij.

Klikt u hier voor het bekijken van de vlog/video. Het geeft een indruk van een gesprek met een rechter.  Op de site www.rechtspraak.nl  vindt u een brochure zodat u samen met uw kind de informatie kunt nalezen.

Meer informatie voor uw kind kunt over scheiden vinden bij Amaril Mediation

Uw mediator als mens

Maandag 22 juli 2019 valt mijn oog op de kop van een artikel in de PZC: Vader spant rechtszaak aan om schooladvies dochter. De kop raakt me en ik lees dit artikel. In deze blog wil ik niet ingaan op de situatie op school en de rol van de regionale jeugdhulpverlening.

De vader handelt in het belang van zijn dochter. Hij is het niet eens met schooladvies voor de vervolg opleiding van dochter, vader wil via de rechter een IQ test afdwingen. Een goed uitgangspunt, om het belang van de kinderen op de eerste plaats te zetten. Toch knaagt bij mij het gevoel of deze actie van de vader echt het belang van het kind dient. Verder in het artikel lees ik dat vader en moeder gescheiden zijn met de complicerende factor dat vader en moeder het niet eens zijn over de te volgen route. (voor de schoolkeuze LF).

Weet u, het is een krantenartikel. Een krantenartikel over een rechtszaak waarbij een kind is betrokken. En mogelijk zijn er factoren die de krant niet kent, zaken zijn vaak genuanceerder dan het lijkt. U mag van een mediator verwachten dat hij/zij onpartijdig is. Waarom komt dan nu bij mij dat knagende gevoel naar boven? Ik ben toch onpartijdig! Ja zeker, maar als er kinderen bij betrokken zijn……………….. als het belang van het kind in het gedrang komt………………..

Het komt voor dat ouders samen, soms onbewust, in het belang van het kind afspraken maken, die helemaal niet in het belang van het kind zijn. Maar een ander belang dienen. Volgens mij moet een mediator dan kiezen voor partijdigheid voor de kinderen! 

Door met de ouders in gesprek te gaan en hen de consequenties voor de kinderen te laten inzien, lukt het om de afspraken wel in het van het kind te maken.  Iedere ouder wil toch het beste voor hun kind!

 

Partneralimentatie

Wat is partneralimentatie?

Na een scheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Heeft één van de ex-partners onvoldoende inkomsten om een levensstandaard zoals tijdens het huwelijk te bekostigen, dan moet de ander alimentatie betalen.

 

Wie heeft u recht op partneralimentatie?

U was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap. Nadat u uit elkaar bent, heeft u nog steeds een onderhoudsplicht. Dit betekent dat u financieel voor elkaar moet blijven zorgen. Heeft uw ex partner geen of niet genoeg geld om van te leven, maar u wel? Dan moet u partneralimentatie betalen.

 

Hoe wordt partner alimentatie vastgesteld?

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. U kunt dit doen door samen een bedrag te bepalen waarvan u allebei vindt dat het redelijk en billijk is. Of u heeft allebei een ongeveer gelijk inkomen en u ziet daarom af van het betalen/ontvangen van partneralimentatie.

Ook kunt u een berekening laten maken. Voor een alimentatieberekening wordt gebruik gemaakt van trema normen. Bij de trema normen wordt gekeken naar draagkracht en behoefte. Hiervoor zijn inkomensgegevens en gegevens over uitgaven nodig. De alimentatiebetaler kan nooit meer alimentatie betalen dan zijn/haar draagkracht toelaat.

Wat is draagkracht:
Wat is het inkomen en wat is er maandelijks nodig om rond te kunnen komen. Het verschil daartussen noemt men draagkracht. De draagkracht is de financiële ruimte die gebruikt kan worden voor de betaling van alimentatie.

 

Partneralimentatie en kinderalimentatie

In dit artikel leest u informatie over partneralimentatie. Naast partneralimentatie kan er ook sprake zijn van alimentatie voor de kinderen: De Kinderalimentatie. De hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie worden in dezelfde berekening bepaald. Ook hierbij worden de tremanormen toegepast en wordt de draagkracht berekend.

Bent u het samen eens over de hoogte van de alimentatie dan is het (laten) maken van een berekening niet verplicht.

De regel is dat kinderalimentatie voor de betaling van partneralimentatie gaat. Dat betekent dat als er onvoldoende draagkracht is voor het betalen van kinderalimentatie EN partneralimentatie, er eerst kinderalimentatie wordt betaald. Van de draagkracht die overblijft wordt partneralimentatie betaald. Is er een tekort aan draagkracht, dan wordt er geen of gedeeltelijke alimentatie betaald.

 

Trema normen

Trema normen worden gebruik om alimentatiebedragen uit te rekenen. Ook de rechtbank maakt bij alimentatieberekeningen gebruik van tremanormen. Het bevat richtlijnen waarmee bepaald worden wat de behoefte aan alimentatie is en hoeveel de alimentatieplichtige kan bijdragen. (draagkracht)

 

Indexering partner alimentatie

Voor alimentatie wordt ieder jaar een wettelijk indexering percentage vastgesteld. Dit zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Op deze manier stijgt het alimentatiebedrag mee met de gemiddelde loonstijgingen.

Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

De Minister van Justitie stelt het indexering percentage vast. Het is aan u en uw partner om de indexering te berekenen. U kunt zelf de hoogte van het geïndexeerde bedrag berekenen. Dit kunt u doen op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. LBIO

 

Partneralimentatie en toeslagen

Partneralimentatie  kan van invloed zijn op toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt.  Misschien gaat u huren en komt u in aanmerking voor huurtoeslag, of had u geen recht op zorgtoeslag en/of kindgebonden budget en in de nieuwe situatie wel.  Of gaat u na de scheiding meer werken en heeft u juist geen recht meer op een toeslag.

De belastingdienst toetst achteraf of u recht had op de toeslagen die u heeft ontvangen.  Geef wijziging in uw situatie altijd door aan de belastingdienst!

 

 

Termijn van partneralimentatie

U kunt met uw partner een termijn voor partneralimentatie afspreken. Komt u er samen niet uit dan zijn er wettelijke termijnen. Spreekt u een termijn af die korter is dan de wettelijke termijn dan kunt u te maken krijgen met het verhaalrecht van gemeenten.

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 gesloten? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
 • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

 

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

 

Wanneer stopt partner alimentatie?

Uw partneralimentatie stopt als uw ex-partner:

-zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;

-met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;

-overlijdt;

-de betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

 

 

Partneralimentatie en nieuwe wetgeving.

Op 21 mei 2019 nam de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie aan. Door deze wetswijziging wijzigt de maximale wettelijke duur van het recht op partneralimentatie. De wijzigingen gaan naar verwachting in op 1 januari 2020.

 

Om te beginnen blijft een aantal zaken met betrekking tot partneralimentatie ongewijzigd:

 • Ongehuwden hebben geen wettelijk recht op partneralimentatie.
 • Het recht op partneralimentatie kan niet in huwelijkse voorwaarden worden uitgesloten.
 • De wettelijke grondslag blijft gelijk.
 • De hoogte van de bijdrage en het inkomen zijn niet wettelijk gedefinieerd (de berekening blijft gebaseerd op de Trema richtlijn)
 • De wettelijke bepalingen betreffende wijziging van de partneralimentatie blijven gelijk.

 

Wat wijzigt er dan wel:

 • De maximale wettelijke duur.
 • De berekening van de behoefte en de draagkracht moet door de rechter worden aangehecht aan de beschikking (dit was voorheen niet verplicht).

De nieuwe maximale wettelijke duur
De oude hoofdregel voor het vaststellen van de maximale wettelijke duur van partneralimentatie was: maximaal 12 jaar en bij huwelijken korter dan 5 jaar zonder kinderen de duur van het huwelijk.

De nieuwe hoofdregel wordt: de helft van de huwelijkse periode met een maximum van 5 jaar.
Hierop bestaan 3 uitzonderingen. Deze zijn van toepassing als ze een langer recht op partneralimentatie geven dan de hoofdregel.

 1. Er zijn uit het huwelijk geboren minderjarige kinderen jonger dan 12 jaar: duur partneralimentatie maximaal tot het jongste kind 12 jaar is.
 2. Op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek heeft het huwelijk langer geduurd dan 15 jaar én de alimentatiegerechtigde bereikt binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd: duur partneralimentatie maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
 3. Op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek heeft het huwelijk langer geduurd dan 15 jaar én de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: duur partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Voor uitzondering 2 en 3 geldt als peildatum de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek.

Voor de hoofdregel geldt de werkelijke duur van het huwelijk (tot de inschrijvingsdatum van de echtscheiding).

Voor wie gaan de nieuwe regels gelden?
De nieuwe wet voorziet in een overgangsrecht. Hierdoor blijven alle bestaande rechten op partneralimentatie ongewijzigd. Dit betekent dat de oude wettelijke regels van toepassing blijven op:

 • door de rechter vastgestelde partneralimentatie;
 • door partijen overeengekomen partneralimentatie;
 • door een alimentatiegerechtigde ingediend verzoek tot vaststelling van partneralimentatie;

vóór de datum van het in werking treden van het nieuwe wetsvoorstel.

 

Partneralimentatie en belastingaangifte:

De partneralimentatie die u betaalt mag u in de aangifte inkomsten belasting aftrekken. Ontvangt u partneralimentatie, dan moet u bij de aangifte inkomsten belasting de alimentatie opgeven als inkomen.

Daarom wordt het bedrag van de partneralimentatie een bruto bedrag genoemd. Het maakt niet uit of u de hoogte van de partneralimentatie samen heeft vastgesteld of dat de rechter dat heeft gedaan.

Vanaf 2020 verlaagt het kabinet voor  huishoudens met inkomen boven de € 68.507,- het aftrektarief voor de partneralimentatie. Dit gebeurd stapsgewijs, vanaf 2023 is het maximale tarief voor het aftrekken van partneralimentatie 37,05%

Afbouw maximaal aftrektarief betaalde partneralimentatie:
Jaar Maximaal aftrektarief
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

De verlaging van het aftrektarief kan gevolgen hebben voor de hoogte van de partneralimentatie. Bij de vaststelling daarvan wordt namelijk rekening gehouden met het fiscale voordeel van de aftrekpost voor partneralimentatie. Omdat het fiscale voordeel lager wordt, stijgen de maandelijkse lasten voor de partner die alimentatie betaalt.

Als u dit jaar (2019) gaat scheiden, is het verstandig rekening te houden met de verlaging van het aftrektarief in de komende jaren.

 

Partneralimentatie en bijstand

Wanneer u onvoldoende inkomen heeft kunt u een bijstand uitkering aanvragen. U moet hiervoor voldoen aan geldende voorwaarden.

Heeft u samen afgesproken dat er geen alimentatie wordt betaald en u vraagt een bijstandsuitkering aan dan heeft de gemeente het recht om na te gaan of u recht heeft op alimentatie en of het alimentatie bedrag niet te laag is. De gemeente mag tot 12 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan de bijstand verhalen op de ex-partner.

Niet elke gemeente past deze regel even streng toe.

 

Partneralimentatie wordt niet betaald

Als uw partner de alimentatie niet betaalt, is het verstandig om eerst in gesprek te gaan. Uiteraard kunt u daarvoor uw mediator inschakelen, vaak blijkt dat er voor de alimentatieplichtige een reden is om de alimentatie niet te betalen.

Is een gesprek niet mogelijk dan kunt u contact opnemen met het LBIO. Het LBIO is een overheidsinstelling opgericht door de minister van Justitie en veiligheid. Zij kunnen u helpen:

 • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld;
 • als er minimaal één maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig);
 • als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is;
 • voor een achterstand die op het moment van uw verzoek niet ouder is dan 6 maanden (het LBIO kan wel een achterstand innen die ouder is dan 6 maanden als het een rechterlijke uitspraak betreft die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd);
 • als de betalingsplichtige op de hoogte is gesteld van het bankrekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken.

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het LBIO.

 

 

 

Amaril Mediation en Advies al 5 jaar een vertrouwd adres

Amaril Mediation en Leida Franse

 

Door mijn karakter ben ik altijd een helper geweest. Voor mij vielen veel dingen op zijn plaats toen ik als mediator aan de slag ging. Dit past bij mij, gewoon zoals ik ben, goed luisteren en niet (ver)oordelen. Altijd kijkend naar een oplossing voor de toekomst.

Eerst ben ik werkzaam geweest in opleiden en ontwikkelen van mensen. Soms is het tijd om je hart te volgen, dat heb ik gedaan en Amaril Mediation en Advies gestart.  Ik help graag om voor iedereen het leven zo goed mogelijk te maken.  Om goed te kunnen helpen is meer nodig dan gedrevenheid. Daarom heb ik de opleiding tot mediator (2013) gevolgd en een aanvullende opleidingen voor fiscale, juridische en financiële kennis voor het begeleiden van echtscheiding gevolgd.

Een mens is nooit te oud om te leren, ik volg dan ook webinars, workshops en intervisiebijeenkomsten.  Gewoon om u zo goed mogelijk te kunnen helpen!

Het leven geeft up en downs, dat kan ik niet voor u wegnemen. Wel kan ik u helpen bij uw zorgen en onzekerheden bij uw scheiding / familieconflict. Mijn onpartijdigheid gecombineerd met eerlijke en duidelijke communicatie en mijn grote hoeveelheid kennis helpen u verder. Het geeft hou vast in roerige tijden.

Een mooi leven dat gun ik iedereen, dat het niet vanzelf gaat dat weet ik uit ervaring.  Amaril Mediation en Advies bestaat inmiddels 5 jaar en is gebaseerd op het vertrouwen van vele mensen die ik in de loop der tijd heb mogen begeleiden.  Enkele reacties kunt u hier lezen: referenties

Gaan jullie uit elkaar? of toch niet?

Uit elkaar gaan doe je niet zomaar. Misschien zijn jullie het samen eens dat je willen scheiden.  Of zit je in de onzekere situatie  dat je partner wilt scheiden en jij niet.  Of andersom, jij wilt scheiden en je partner niet. Of weten jullie het allebei nog niet zo zeker. Het maakt verschil in welke situatie jullie je bevinden.  Heb je  geaccepteerd dat je  gaat scheiden, of heb je hoop dat de relatie weer goed komt?

Wil je partner scheiden en jij niet, of jij wel en je partner niet?  Of weten je het allebei nog niet? Dan is het van belang om jullie wensen en problemen te bespreken. Elke relatie heeft up en downs. Zijn de problemen waarmee jullie maken hebben te overwinnen? Sommige problemen zijn te overwinnen, andere niet. Voordat jullie de beslissing nemen om te scheiden kun je een relatie therapeut of  psychotherapeut raadplegen.  Zodat jullie een weloverwogen beslissing nemen.

 

Zijn jullie  het samen eens, bedenk dan  hoe je de scheiding willen regelen.  Het is belangrijk om van elkaar te weten “hoever”  de ander is in het proces van scheiden.  Je krijgt te maken met boosheid en verdriet. Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft fase beschreven van een scheidingsproces.  Zij beschrijft 5 fases die iedereen in een andere mate en een ander tempo doormaakt. Het is goed om de fases van elkaar te weten en te erkennen.

 

Scheiden en onzekerheid:

Hebt u  samen de beslissing genomen om te gaan scheiden dan heeft  u te maken met onzekerheid. Uit elkaar gaan heeft invloed op uw toekomst, op de toekomst van uw partner en als u kinderen heeft op hun leven en hun toekomst.

 • U krijgt te maken onzekerheid over de kinderen, zie ik de kinderen straks wel genoeg? Waar gaan de kinderen wonen? Hoe gaan we als ouders met de kinderen om? En hoe moet dat tussen ons als ex-partner? Waar gaan de kinderen naar school? Ondervinden de kinderen geen blijvende schade van de scheiding?  Hoe moet dat straks met de hobby van de kinderen?
 • En onzekerheid over uw woonsituatie. Kunt u of uw ex partner in de huidige woning blijven wonen? En is er andere woonruimte beschikbaar? Wilt u een woning kopen en is dat financieel haalbaar? Of gaat u een woning huren? Waar dan? En hoe komt u  in aanmerking voor een huurwoning?
 • En de financiën, gaat u straks alimentatie betalen? Of ontvangt straks alimentatie? En hoeveel dan? Hoe wordt dat bepaald? Kunt u straks rondkomen, met de inkomsten na de scheiding? En kunnen hobby’s van u, uw ex-partner of de kinderen nog  betaald worden?
 • Hoe gaat dat met de inboedel? En de auto(s)?  Hoe moet dat verdeeld worden?
 • En het pensioen? ………

En dan hebben we het nog niet over de vragen die mogelijk in uw hoofd spelen: Wordt u ooit weer gelukkig? Hoe is na de scheiding de relatie met ex-schoonfamilie? En de relatie met vrienden? Wat als er een nieuwe partner komt? Of als uw ex-partner een nieuwe partner heeft?  Allemaal vragen en onzekerheden waar u wakker van kunt liggen.

Een heleboel onzekerheden die vragen om een antwoord. Daarbij is hulp van een professional meer dan welkom.  Iemand die weet wat er geregeld moet worden en hoe dat geregeld moet worden. Die uw gesprekken begeleid en die een luisterend oor biedt als u dat nodig heeft. Die tips heeft om uw scheiding zo goed en voordelig mogelijk te regelen. Die structuur biedt in de toch al zo heftige situatie waar u nu inzit. Iemand die rekening houdt met uw situatie, elke scheiding is anders!

 


Als u samen heeft besloten om uit elkaar te gaan is belangrijk om rust te krijgen, om inzicht te krijgen wat er allemaal geregeld moet worden, welke afspraken er gemaakt moeten worden. U zoekt op het internet, daar vindt u  informatie beschikbaar. Maar is die informatie ook voor u van belang? Is dit voor uw situatie wel de juiste informatie?  Iedere scheiding is anders, het maakt al verschil hoe u uw samenleven heeft geregeld.

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

U bent getrouwd voor 1-1-2018 in gemeenschap van goederen:
Bent u voor 01-01-2018 in gemeenschap van goederen getrouwd dan is de verdeling van uw vermogen, schulden, inboedel, auto ect.  50%-50%.

U bent getrouwd na  1-1-2018 in gemeenschap van goederen:
Bent u na 01-01-2018 in gemeenschap van goederen getrouwd dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren voordat u trouwde.

U bent getrouwd met huwelijkse voorwaarden:
De voorwaarden (afspraken) die u heeft laten vastleggen zijn bepalend voor de verdeling.

U heeft een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen:
Dan is de procedure hetzelfde dan bij gehuwden.

U heeft een geregistreerd partnerschap en heeft geen minderjarige kinderen:
U bent het samen eens, dan  kunt u het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Samen met een advocaat of notaris maakt u een overeenkomst.

U woont samen met samenlevingscontract:
U verdeelt volgens de afspraken uit het samenlevingscontract. U heeft geen advocaat of rechtbank nodig.  Lukt het niet om samen goede afspraken te maken, dan is het verstandig om een mediator in te schakelen. Wist u dat het wettelijk verplicht is om voor minderjarige kinderen een ouderschapsplan te maken?

U woont samen zonder samenlevingscontract:
U verdeeld naar eigen inzicht. U heeft geen advocaat of rechtbank nodig.  Lukt het niet om samen goede afspraken te maken, dan is het verstandig om een mediator in te schakelen. Wist u dat het wettelijk verplicht is om voor minderjarige kinderen een ouderschapsplan te maken


Minderjarige kinderen:
Gaat u uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook bij samenwonen!

Wettelijk is bepaald dat in het ouderschapsplan beschreven moet worden:

 1. de verdeling van zorg en opvoeding, of hoe u de omgang regelt.
 2. de verdeling van kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.
 3. de manier waarop u elkaar informeert en communiceert over de kinderen.

Daarnaast bent u vrij om afspraken voor de kinderen in het ouderschapsplan op te nemen.

Voor het regelen van uw scheiding maakt u samen met uw ex-partner afspraken.  De afspraken voor de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan.  Afspraken  over onder andere wonen financiën, alimentatie, inboedel,  pensioen worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciaal voor verenigingen:

Verenigingen bestaan dankzij de welwillende bijdrage van vele vrijwilligers en zijn onmisbaar in onze samenleving. Leida Franse doet al jaren vrijwilligerswerk, destijds bij Thuiszorg Walcheren en de Zonnebloem. Tegenwoordig is Leida vrijwilliger buurtbemiddeling bij de SMWO.

Helaas hebben ook verenigingen te maken met conflictsituaties. Juist waar mensen zich onbaatzuchtig inzetten, kan onenigheid ontstaan. Afspraken zijn vaak onvoldoende vastgelegd. Dat kan tot problemen leiden.

Zeeuwse verenigingen kunnen een beroep op Amaril Mediation doen:
Leida Franse biedt elk half jaar één mediationtraject gratis aan voor een Zeeuwse vereniging. Er zijn enkele spelregels, de belangrijkste is: de vereniging werkt enkel met vrijwilligers.

Wilt u meer informatie neem vrijblijvend contact op!