Scheiden en emoties bij de kinderen

Scheiden en emoties bij de kinderen

Jullie hebben de kinderen samen vertelt dat jullie uit elkaar gaan / gaan scheiden. Dit maakt emoties los bij jullie kinderen. Elk kind reageert anders, de reactie wordt onder andere bepaald door de leeftijd van het kind, door het karakter van het kind, door de huidige thuis situatie en door de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Ook voor kinderen is een scheiding een rouwproces, zij krijgen te maken met verschillende emoties en fases. Fases waarvan je denkt dat het kind die afgesloten heeft, kunnen weer terug komen.

Ontkenning bij scheiden:

Voor kinderen is moeilijk te bevatten dat hun ouders gaan scheiden. Een kind hoopt dat het weer goed komt. Het is belangrijk dat jullie tegen de kinderen duidelijk zijn over de situatie en blijf vertellen dat de scheiding definitief is. Blijf de kinderen, aangepast aan hun leeftijd, vertellen dat jullie hun ouders blijven, dat je van hen blijft houden. Vertel ze welke beslissingen jullie hebben genomen. Maak het zo duidelijk mogelijk voor ze: Waar gaan ze straks wonen? Blijven ze op hun eigen school? Zien ze opa en oma straks nog? Dit alles natuurlijk aangepast aan de leeftijd van de kinderen

 

Boosheid, verdriet bij scheiden

De emoties boos en verdriet liggen dicht bij elkaar. Bij volwassenen maar zeker ook bij kinderen. Jullie kind kan boos zijn omdat het zich verdrietig voelt. Het voelt zich mogelijk verdrietig om dat het zich in de steek gelaten voelt. Voor een kind is moeilijk te beseffen waarom papa en mama gaan scheiden. Zeker als jullie geen ruzies hadden is er voor een kind geen duidelijke reden dat jullie uit elkaar gaan / gaan scheiden.

Een kind voelt zich machteloos, het kan niets doen aan de scheiding. Of toch……….. Het gevaar ligt op de loer dat een kind zichzelf de schuld geeft van jullie scheiding! Blijf uitleggen dat het kind geen schuld heeft!

Wees alert op signalen, een kind kan zijn boosheid / verdriet /onmacht op veel manieren uiten. Bijvoorbeeld door ruzie te maken, met vriendjes, op school, met jullie. Door niets te willen, of door tegendraads gedrag te vertonen. Of door juist heel lief te zijn, geen aandacht te vragen, heel welwillend te zijn. Oudere kinderen kunnen zich terug trekken of afsluiten voor jullie en buitenhuis afleiding zoeken.

In de situatie dat jij en je partner vaak ruzie hadden, is het voor kind duidelijker waarom jullie uit elkaar gaan. Oudere kinderen kunnen de scheiding dan als opluchting ervaren. Toch blijft de scheiding voor hen een ingrijpende gebeurtenis en zijn emoties ook in deze situatie aanwezig.

Tip van de  mediator:

Kinderen zijn loyaal, kinderen willen niet kiezen tussen hun ouders. Gun je kind het contact met de andere ouder.

 

Acceptatie

Uiteindelijk zullen kinderen de scheiding accepteren. Jullie helpen de kinderen door ze een stabiele thuisomgeving te geven. Als ouders laten zien dat ze, ondanks hun eigen verdriet, boosheid en frustraties, op een goede manier met elkaar omgaan is dat een voorbeeld voor de kinderen. Zij zullen de scheiding sneller verwerken en een nieuwe situatie sneller accepteren.

 

Het recept: “hoe ga ik met mijn kind om tijdens de scheiding”

Helaas dat is er niet. Jullie kennen de kinderen het beste. Jullie kunnen de kinderen helpen om de scheiding te verwerken en ze een positieve kijk op de toekomst mee te geven.

Wat kunnen je doen voor de kinderen:

 • oprechte aandacht voor de kinderen
 • luister naar wat de kinderen zeggen/vragen
 • maak geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn
 • respect voor elkaar tonen, vertel geen slechte dingen over de andere ouder
 • laat de kinderen geen kant kiezen

Boeken over scheiden

 

Bij Amaril mediation zijn boeken beschikbaar die je mag gebruiken.

Tip van een mediator:

Jullie zitten zelf in een zware periode en is het helemaal niet makkelijk om positief naar de kinderen te reageren. Toch is het zinvol en zeker van belang voor kinderen om op een volwassen manier naar de kinderen te reageren. Jullie kinderen hebben jullie nodig, juist nu!

Kijk eens in je omgeving, wie kan jullie nu steunen en extra aandacht aan de kinderen geven. Vraag iemand om steun en een luisterend oor. Iemand die  niet (ver)oordeelt en waarvan je verwacht of weet dat hij/zij neutraal met oprechte aandacht jullie en de kinderen kan helpen.

Op de site van Villa Pinedo vinden jullie informatie van en voor kinderen met gescheiden ouders. De site is zowel voor ouders als voor de wat oudere kinderen een aanrader. Klik hier voor de open brief voor ouders van Villa Pinedo.

Verdriet en boosheid bij scheiden

Verdriet en boosheid bij scheiden.

Ook uit elkaar gaan / scheiden is een rouwproces.

– Van Dale beschrijft: Verdriet bij scheiden als geestelijke pijn = leed en Rouw als bedroefdheid
– Wikipedia: Rouw bij scheiden is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Normaal gesproken zal de intensiteit van de reactie bij een scheiding in de loop van de tijd afnemen, de rouw kan echter zo heftig zijn, dat de levenslust verloren gaat.

 

verdriet en boosheid bij scheiden

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft fases beschreven van een scheidingsproces. Daarom beschrijft zij 5 fases die iedereen in een andere mate en een ander tempo doormaakt. Het is goed om de fases (van elkaar) te weten en te erkennen.

De rouwcurve

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross maakte een omschrijving van de vijf fasen die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen na een scheiding. Dit heeft zij schematisch in deze curve uitgewerkt:

 

Vijf stappen na scheiding

Na een scheiding bestaat het rouwproces gemiddeld uit vijf stappen. Dit betekent niet dat jullie tegelijk dezelfde fases doorlopen. Vaak is degene die het initiatief tot de scheiding neemt al verder in het rouwproces. Die is in zijn/haar hoofd al langere tijd met de scheiding bezig. Probeer hier rekening mee te houden en geef elkaar tijd. Doe je dit niet, dan kan dit zorgen voor veel onbegrip over en weer en wordt het maken van afspraken alleen maar lastiger. Een overzicht van de vijf stappen:

1. Ontkenning

Je hebt aangegeven te willen scheiden, maar jouw partner wil hier niets van weten, steekt zijn/haar kop in het zand, gaat dwarsliggen of gaat overdreven zijn best doen om de relatie weer opnieuw leven in te blazen. Dit is een fase waarin de persoon in kwestie zichzelf beschermt door de waarheid niet onder ogen te zien. Het nieuws is te schokkend en er is tijd nodig om de boodschap langzaam te laten doordringen.

2. Boosheid

De volgende fase is boosheid. Een lastige fase waar je doorheen moet voor je afspraken kunt maken. Het is een protest tegen de scheiding. Het brengt veel woede met zich mee en deze woede richt zich meestal op de brenger van het nieuws. In deze fase gaat het vaak over de schuldvraag. Wie is de schuldige. Dit is in de ogen van het “slachtoffer” meestal de ex. Het is een manier om het gevoel van verlies en verdriet niet onder ogen te hoeven zien. Gelukkig gaat deze boosheid bij de meeste mensen ook weer voorbij en komt men tot inzicht dat op deze manier niets bereikt wordt.

 3. Onderhandelen

Als de ergste boosheid voorbij is kun je eigenlijk pas echt beginnen met het regelen van de scheiding. Er volgt een periode van onderhandelen. Hierbij komen jullie allebei voor eigen belangen op. Hierdoor kan het lastig zijn om samen tot goede afspraken te komen. Een mediator kan hier goed bij helpen. Is goed overleg helemaal niet meer mogelijk, dan kan dit het moment zijn om een advocaat in de arm te nemen.

4. Depressie

Het verdriet en het verlies valt niet langer te ontkennen. De onderhandelingen vallen misschien tegen. Ieder moet ineens alleen verder. Er komt heel veel op jullie af. In deze fase kan een depressie de kop op steken. Hoe moet je verder? Een continue gevoel van somberheid kan je overvallen. Ook dit gaat weer over. Het is belangrijk om te blijven praten over wat je voelt en schroom niet om hulp in te schakelen van familie, vrienden of een professional. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.

5. Aanvaarding

Na verloop van tijd komt de fase van aanvaarding. Dan valt de scheiding niet meer te ontkennen. Je accepteert het en komt op een punt waarin je weer begint met het opbouwen van een nieuw leven. Je gaat weer plannen maken. Hierna kan het alleen maar beter gaan.

Het opbouwen van een nieuw leven, gaat voor de één makkelijker dan voor de ander. Geef jezelf de ruimte die je nodig hebt om de scheiding te verwerken. Ruimte voor verdriet en boosheid is nodig om de scheiding te verwerken. Er zijn mensen waar de scheiding na vele jaren de scheiding hun dagelijks leven beheerst. Dan kun je je afvragen wat er in de verwerking mis is gegaan.  Zit je in zo’n situatie vraag dan specialistische  hulp, zodat ook jouw leven weer glans krijgt.  Het is voor niemand goed om in het verdriet / boosheid te blijven.

Voor velen gaat de verwerking van de scheiding goed, het  verdriet en de boosheid worden naar mate er meer tijd verstrijkt steeds minder.

verdriet en boosheid bij scheiden

 

Gun jezelf een  “off day” als dat nodig is, zolang je leven niet blijft bestaan uit “off days” is daar niets mis mee.

Gun jezelf een glansrijk leven na de scheiding. Zodat je weer verder kan!

Gescheiden. Hoe verdeel je je pensioen?

Pensioen verdeling bij scheiding? Hoe doe je dat?

Voor de verdeling van pensioen zijn er wettelijke rechten. Hierbinnen mogen jullie afspraken maken die afwijken van de wettelijke rechten. Een zogenaamd klein pensioen, een pensioen dat minder dan € 474,11 (prijspeil 2018), aan de ex partner zou uitkeren, wordt wettelijk niet verdeeld. Ik adviseer altijd om stil te staan bij het zogenaamd “kleine pensioen”. Zeker als er meerdere kleine pensioenen zijn opgebouwd.

Een pensioen dat opgebouwd is op risicobasis kan niet verdeeld worden. Ook is het van belang dat je als partner bent aangemeld bij het pensioenfonds van de ex-partner. Het pensioenfonds kan informatie geven over opgebouwde pensioenrechten. Pensioen opbouw kan bestaan uit ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen:

Ouderdomspensioen

Volgens de wet verevening pensioenen heb je na scheiding recht op 50% van het tijdens het huwelijk, door de ander, opgebouwd ouderdomspensioen. Die pensioenbetaling ontvang je als de ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Naast de wet verevening pensioen, is er ook een mogelijkheid om het pensioen te verdelen op basis van conversie. Hieronder lees je de verschillen tussen verevening en conversie. Het pensioenfonds moet hier wel eerst goedkeuring voor geven.

pensioen conversie

Bron schema: onbekend

 

Nabestaandenpensioen: (bijzonder partnerpensioen)

Nabestaandenpensioen valt onder de pensioenwet. Heeft u recht op nabestaandenpensioen? Dan keert het pensioenfonds het bedrag uit wat tot de datum van de scheiding is opgebouwd. Mits u dit anders wenst. Dit pensioen keert uit aan de ex-partner als de partner die het heeft opgebouwd overlijdt. Op dat moment komt de achterblijvende partner er financieel alleen voor te staan. Dan kan de financiële situatie met (jonge) kinderen zorgelijk worden. Dit kunt u voorkomen met het afsluiten van een Overlijdens Risico Verzekering. Laat je hierover goed voorlichten.

Binnen twee jaar scheidingsdatum moet je zelf de pensioenfondsen informeren. Dit kan door het invullen van het formulier verevening pensioenrechten bij scheiden. De pensioenfondsen zullen dan de pensioenbedragen aan jullie beiden uitkeren. Zorg dat je het pensioenfonds niet te laat informeert! Want na twee jaar heeft het pensioenfonds niet meer de plicht om jullie afspraken administratief te verwerken. Wat betekent dat het pensioenbedrag zal worden gestort naar diegene die het heeft opgebouwd. De rechten blijven gelden. Het uitgekeerde bedrag moet nog steeds volgens afspraak worden verdeeld. Dus ben je te laat, dan zal je zelf de verrekening van het pensioen met je ex-partner moeten regelen.

Scheiden. Waar lig jij wakker van?

Scheiden. Waar lig jij wakker van?

Hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan? Dan volgt een periode van emoties, onzekerheden en vragen. Scheiden heeft invloed op je toekomst en op de toekomst van je partner. Maar niet te vergeten vooral op de toekomst van de kinderen.

De grootste zorg voor ouders na scheiden?

In vrijwel alle gevallen zijn de kinderen en hun welzijn de grootste zorg voor de ouders. Hoe zullen ze omgaan met de scheiding en de veranderende situatie? Gelukkig kunnen jullie je kind hierbij heel goed helpen en ondersteunen. Jullie gedrag is namelijk sterk van invloed op de verwerking van de scheiding door de kinderen.De grootste zorg voor ouders na scheiden?

Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders goed met elkaar om blijven gaan. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel essentieel. Het blijkt dan ook dat kinderen waarvan de ouders met respect met elkaar blijven omgaan en bijvoorbeeld geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn de situatie veel makkelijker kunnen verwerken. Zaken die tussen ouders geregeld moeten worden zijn grote mensen zaken. Laat je kind geen boodschapper zijn.

En natuurlijk vertel je je kind dat de scheiding niet zijn of haar schuld is. Als je hier meer over lezen, kijk dan even op de site van Villa Pinedo. Dit is een hele goede bron van en voor kinderen van gescheiden ouders.

Na de scheiding: wie gaat waar wonen?

Die vraag heeft invloed op jullie aller dagelijks bestaan na de scheiding.Want kun je in het huidige huis blijven wonen of moet je opzoek naar een andere woning?En waar wonen straks de kinderen? Bij jou of bij je ex-partner? Of gaan ze bij allebei wonen?

De financiën na de scheiding

Een vraag die mij veel gesteld wordt betreft de financiële situatie. “Kan is straks nog rondkomen?”
Als je uit elkaar gaat ziet het financiële plaatje er heel anders uit dan wanneer je samen bent. Krijg je alimentatie of ga je alimentatie betalen? Ga je meer werken voor meer inkomen of  ga je juist minder werken om voor de kinderen te zorgen. Misschien moet je wel weer gaan solliciteren. Heb je recht op toeslagen? Toeslagen kunnen een belangrijk deel van je inkomsten zijn. En hoe zit het met de uitgaven? Uw bestedingspatroon kan wel eens heel anders gaan worden. Allemaal vragen die aan de orde komen bij het regelen van uw scheiding, hiervoor is het fijn als iemand jullie hierbij kan helpen en jullie wijst op de mogelijkheden. 

Tot slot: zult u ooit weer gelukkig worden?

Op dit moment zie je het geluk misschien even niet meer zo goed. Je loopt rond met zo veel vragen en onzekerheden. Zien je kinderen opa en oma nog wel? Ga je het wel redden als alleenstaande ouder? Hoe gaan je vrienden reageren? Ga je vriendschappen kwijt raken? Welke vriendschappen blijven? Een scheiding heeft altijd tot gevolg dat dergelijke situaties onderhevig zijn aan veranderingen. Sommige vriendschappen zullen blijven, maar sommige zullen sterker worden. Zekerheden kan niemand je bieden. We kunnen alleen maar adviseren om het zo goed mogelijk te regelen en als het niet samen lukt, neem dan contact op met ons. We helpen je graag verder.

Inboedel en vervoersmiddelen verdelen

Inboedel

De waarde van de inboedel en de waarde van de vervoersmiddelen, vallen in de gemeenschap van goederen en zijn onderdeel van het vermogen/schulden. Tenzij jullie voor het huwelijk / geregistreerd partnerschap andere afspraken hebben gemaakt. Eigendommen zoals kleding en persoonsgebonden lijfsieraden blijven persoonlijk.

Samen maken jullie afspraken over de waarde, verdeling en verrekening van de inboedel. Dat is best lastig, want wat is de bank waard en de kast? Er zijn verschillende mogelijkheden om de verdeling te regelen.

Zoals:

 • de inboedel verdelen/verrekenen naar de waarde die het voor jullie heeft.
 • samen een inboedellijst invullen voor de bepaling van de waarde.
 • de inboedel met gesloten beurs verdelen. Door de inboedelgoederen 50-50% te verdelen.
 • elk afzonderlijk een inboedellijst invullen, de bedragen optellen en delen door 2. Er is dan een gemiddelde waarde. Met die bedragen kan de inboedel verrekend worden.

 

Vervoersmiddelen

De bepaling van de waarde, verdeling en verrekening van vervoersmiddelen, ook caravan, camper e.d. kan bijvoorbeeld:

waarde van de vervoersmiddelen verrekenen met een geschatte (reële) waarde.

de waarde van de vervoersmiddelen bepalen aan de hand van bijvoorbeeld de ANWB koerslijst.

 

 

Tip van een mediator:
Sommige spullen, daar ben je aangehecht, omdat je ze hebt van ……… hebt gekregen, of dat het een herinnering  oproept, of omdat je het gewoon mooi vindt.
Vertel elkaar wat je erg graag wilt hebben/houden en maak daarna een afspraak over de waarde.

 

De fiscus

Mag je bij een echtscheiding de inboedel en vervoersmiddelen scheef verdelen? Ja, op zich mag dit. Een scheve verdeling kan echter wel fiscale consequenties hebben. De fiscus beschouwt een scheve boedelverdeling als een schenking, zodat Schenkbelasting verschuldigd is indien je meer aan elkaar schenkt dan de vrijstelling (2019: € 2.173,-).

Het is dus van belang dat jullie beoordelen of de boedelverdeling in balans is. Wees er daarbij op bedacht dat bijvoorbeeld het geheel voor eigen rekening nemen van de onderwaarde van een woning, of het afstand doen van het spaargeld dat de ander al had opgebouwd voor het huwelijk, ook gewoon een schenking oplevert in de ogen van de fiscus. Tenzij je dit compenseren met andere boedelbestanddelen (bv: je neemt de onderwaarde van de woning voor jouw rekening, maar krijgt ter compensatie de auto).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/scheiden

Zorg voor de kinderen

Zorg voor de kinderen

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie (minderjarige) kinderen?  Voor de zorg van de kinderen gaan jullie afspraken maken, deze afspraken leg je vast in het ouderschapsplan. In deze blog lees je informatie over de zorg voor de kinderen en over het ouderschapsplan.

 

Hebben jullie minderjarige kinderen dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook bij samenwonen! Wettelijk is bepaald dat in het ouderschapsplan beschreven moet worden:
-de verdeling van zorg en opvoeding, hoe jullie de omgang en zorg regelen.
-de verdeling van kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.
-de manier waarop jullie elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast zijn jullie vrij om afspraken voor de kinderen in het ouderschapsplan op te nemen. Voorbeelden van afspraken: waar gaan zij straks wonen, hoe ziet de verdeling van zorg voor uw kinderen eruit en welke beslissingen gaan jullie samen nemen? Hoe houden jullie elkaar op de hoogte van het wel en wee van de kinderen? En de kosten van de opvoeding, hoe gaan je die delen? Wie zorgt er voor de paspoorten? Wie koopt de kleding? Hoe vieren jullie straks de verjaardagen? Wie beslist er over lid worden van een verenging? Wie beslist er over schoolkeuze?

 

Hebben jullie  de mogelijkheid dat de kinderen evenveel tijd bij jou als bij je partner doorbrengen? Dan kunnen jullie kiezen voor co-ouderschap. Co-ouderschap is een keuze waar jullie allebei achter moet staan. Is co-ouderschap niet mogelijk of is dat niet jullie keuze dan spreekt men van verzorgende-en niet verzorgende ouder.

 

 

Verzorgende- / niet verzorgende ouder:

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook als jullie kiezen voor een omgangsregeling op basis van verzorgende- / niet verzorgende ouder, kunnen de kinderen beide ouders geregeld zien. Je bepalen samen hoe vaak en wanneer de kinderen bij jou en hoe vaak de kinderen bij jouw ex-partner zijn. De wet schrijft niet voor hoe een omgangsregeling eruit moet zien.

Co-ouderschap:

Bij co-ouderschap zijn de kinderen evenveel tijd bij elk van de ouders. Hierdoor zijn beide ouders betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij u en uw ex-partner. Gezamenlijk gezag is bij co-ouderschap handig. Het is niet verplicht, maar het is het prettigst als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen.

Voorwaarde voor een succesvol co-ouderschap is dat u goed met elkaar overlegt. De onderlinge communicatie moet goed zijn. Zaken om vooraf over na te denken voor dat u de beslissing neemt wel of geen co-ouderschap:

 • Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’ ontstaat.
 • Vader en moeder kunnen allebei kwalitatieve tijd doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.
 • Er zal veel contact zijn tussen de ouders.
 • Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met werk.
 • De kosten zijn hoger, omdat zaken dubbel aangeschaft moeten worden. Denk hierbij aan kleding e.d. bij beide ouders.
 • Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, soms vinden kinderen dit vervelend.
 • Kinderen worden ouder, het is raadzaam om met de kinderen in gesprek te blijven of zij nog gelukkig zijn met de afgesproken regeling.
 • Het is handig als beide ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen, zodat school vanuit beide woningen goed bereikbaar is.
 • Instanties kunnen verschillend omgaan met co-ouderschap, waardoor het invloed kan hebben op toeslagen, subsidies e.d.

Op de site van Villa Pinedo kun je Blogs lezen geschreven door kinderen die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Er zijn veel boeken beschikbaar over het onderwerp kinderen en scheiden. Tijdens het regelen van uw scheiding met Amaril Mediation kunt  boeken lenen.

Hoe vertelt u dat u wilt scheiden:

Vertellen dat je wilt scheiden

Gesprek met je partner:

Er komt een moment dat je aan je partner gaat vertellen dat je wilt scheiden, het blijft een moeilijk moment.

Misschien hangt de scheiding al lang in de lucht en hak jij de knoop door. Of is de situatie heel anders en weet je eigenlijk al lang dat je wilt scheiden maar weet je partner “van niks”. Bedenk dat het moment dat je vertelt dat je wilt scheiden voor altijd in het geheugen blijft. Jouw partner reageert op zijn/haar eigen manier. Geef je partner ruimte voor zijn/haar gevoelens en emoties.

Zijn jullie samen tot de conclusie gekomen dat scheiden beter is? Ook dan is er tijd nodig om de scheiding te accepteren. Op het moment dat je daadwerkelijk aan de slag gaan om de scheiding te regelen kan dat (verstopte) emoties te weeg brengen.
Of is er opluchting omdat er eindelijk een oplossing komt voor de situatie waarin je niet meer gelukkig bent / jullie niet meer gelukkig zijn?

Zodra je de scheiding gaan regelen wordt de scheiding werkelijkheid, er komen gesprekken, jullie moeten informatie aanleveren en afspraken gaan maken. Dit is vaak ook een moment dat jullie meer mensen op de hoogte brengen dat jullie gaan scheiden.

 

Gesprek met de kinderen

Hebben jullie kinderen, dan komt er een moment dat jullie de kinderen moeten gaan vertellen dat je gaan scheiden. Voor veel ouders is dit het moeilijkste gesprek, je kunt daar flink tegen op zien. Bereid dit gesprek grondig voor. Jullie kinderen kunnen, als zij oud genoeg zijn, zich dit gesprek altijd herinneren. Je leest hier informatie.

 

Enkele tips:

 • Enkele tips:
  • Ga samen het gesprek aan
  • Vertel, in het voor het kind begrijpelijke woorden, dat jullie gaan scheiden.
  • Vertel wat jullie hebben gedaan om een scheiding te voorkomen
  • Benadruk dat het niet de schuld van de kinderen is!
  • Zeg dat jullie van de kinderen blijven houden
  • Jullie zijn straks geen partners meer maar blijven hun ouders
  • Geef elkaar niet de schuld
  • Maak nooit ruzie waar de kinderen bijzijn, zeker niet tijdens dit gesprek
  • Vertel hoe de situatie nu is:
   Wat jullie al weten
   Wat gaat veranderen
   Vertel wat er niet verandert
   Vertel wat jullie nog niet weten
  • Laat de kinderen reageren en luister goed naar wat de kinderen zeggen
  • Geef de kinderen ruimte voor emoties
  • Bespreek met de kinderen, wie er al op de hoogte is van jullie scheiding en aan wie je het gaat vertellen. Zodat het voor het kind duidelijk is met wie hij/zij over de scheiding kan praten.
  • Bespreek met jullie kind hoe je, bij voorbeeld de school, sportclub e.d. informeert. Doen jullie dat, of doe je dat samen met het kind
  • Zorg dat jullie na het gesprek voldoende tijd hebben voor vragen, verdriet, boosheid
  • Laat de kinderen meedenken over dingen die voor hen belangrijk zijn
  • Hou regelmatig een gesprek(je) en vraag aan het kind hoe het echt met hem/haar gaat

  Hou de kinderen op de hoogte van genomen beslissingen, die van invloed zijn voor de kinderen

Op de website van villa Pinedo vindt u informatie van en voor kinderen  die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Gesprek met meerderjarige / volwassen kinderen

Zorg dat de kinderen het van u horen. Het is heel vervelend als kinderen via anderen horen dat hun ouders gaan scheiden. Voor kinderen die meerderjarig of al volwassen zijn heeft de melding dat hun ouders gaan scheiden ook impact. Hun ouderlijk huis “valt” uit elkaar. De tips die boven zijn genoemd kunt u aangepast  voor meerderjarig  / volwassen kinderen gebruiken.  Meerderjarige /  volwassen kinderen zullen anders reageren dan jonge kinderen. Zij hebben immers meer levenservaring en schatten uw situatie anders  in dan jongere kinderen.  Zij zullen ook sneller een mening vormen.  Terwijl een jong kind niet wil kiezen voor één van de twee ouders, kan een ouder kind geneigd zijn dat wel te doen.

Ook voor de meerderjarige / volwassen kinderen is het van belang dat er contact blijft met allebei de ouders. De kinderen hebben samen met u een gezamenlijk verleden als gezin en u blijft samen de ouders van.  En er is een toekomst……………

 

Gesprek met uw ouders, boers, zussen, andere familie, vrienden

De mensen om u heen krijgen ook te maken met uw scheiding. Hoe dichter ze bij u en uw partner staan hoe groter de impact van uw scheiding op hen is. Vertel de mensen waar u een hechte band zelf dat u gaat scheiden, het is vervelend als zij het van aderen moeten horen. Ook zij krijgen te maken met emoties.

In de roller coaster waar u in zit krijgt u te maken met reacties van anderen.  Let goed op u zelf, accepteer de emoties en bedenk bij wie u met uw zorgen terecht kan en die u helpt om naar de toekomst te kijken.  U kunt steun en aandacht nu zo goed gebruiken.

Sommige relaties/ vriendschappen worden in moeilijke tijden sterker en andere zullen verbroken worden of verwateren.

 

School van de kinderen

Als de kinderen op de hoogte zijn van uw scheiding is het belangrijk  om ook de omgeving van uw kind te informeren. Een gesprek met de leerkracht van uw kind of de leiding van de school heeft prioriteit. Bespreek met uw kind hoe u zijn/haar omgeving gaat informeren. En wie u gaat informeren. Bij de omgeving van het kind hoort mogelijk ook ouders van een vriendje of vriendinnetje, of de (sport) vereniging. Personen in de sociale omgeving van uw kind kunnen door extra aandacht en begrip of door “er gewoon te zijn” iets voor uw kind betekenen.

Denkt u er eens over na en bespreek het samen met uw partner.

 

Hoorrecht voor kinderen van 12 jaar en ouder

 

Als ouders gaan scheiding heeft dat impact op het leven van een kind. Sociaal en emotioneel, het is van belang dat de belangen van een kind op de eerste plaats komen. Dat is niet altijd makkelijk, soms botst dat met de belangen van u of uw partner.  Bij het regelen van een scheiding is het verplicht om voor de minderjarige kinderen een ouderschapsplan te maken. Hierin kunt u veel afspraken en vast leggen, zo denken u en uw partner na over de belangen van uw kinderen. Dat wil niet zeggen dat u daarmee alle discussie kan voorkomen. Het is ondoenlijk om alles in het ouderschapsplan op te nemen.  En bovendien, de tijd gaat door kinderen worden ouder en daarmee komen ook andere behoeftes en regels ter sprake.  Voor een kind van 4 maakt u andere afspraken dan voor een kind van 12.

Kinderen van 12 jaar en ouder mogen hun mening geven over zaken die hun aangaan. Het is logisch dat u voor de afspraken die het de kinderen betreft, hen informeert en vraagt naar hun wensen en hun mening.  Dit alles aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Dat is sowieso een manier waarop u de kinderen betrekt bij het regelen van de scheiding.  Het is een misverstand dat een kind, ook niet als het ouder dan 12 jaar is, beslist. Tot de leeftijd van 18 jaar zijn het de ouders die de beslissingen nemen.

Ook de rechter vindt de mening van kinderen belangrijk,  daarom ontvangen  kinderen van 12 jaar en ouder, nadat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, een brief van de rechter. Dat heet hoorrecht. De kinderen kunnen die brief beantwoorden en de brief binnen de gestelde termijn terugsturen.  Ook mogen zij zelf een brief schrijven, over wat ze willen dat er voor hen geregeld wordt en bijvoorbeeld bij wie ze graag willen wonen en waarom. Of ze kiezen voor een gesprek met de rechter.

Een gesprek met de rechter klinkt best spannend. Villa Pinedo heeft op haar website een vlog over het gesprek met een kinderrechter in de rechtbank. Hierin wordt uitgelegd hoe zo’n bezoek aan de rechter verloopt. Het is niet op alle rechtbanken in Nederland precies zoals in de video. Wilt u precies weten hoe het proces bij uw rechtbank verloopt neemt u dan contact op met die rechtbank.  Er mag iemand met het kind mee naar de rechtbank. Het gesprek is alleen voor kind, daar is geen ouder/begeleider bij.

Klikt u hier voor het bekijken van de vlog/video. Het geeft een indruk van een gesprek met een rechter.  Op de site www.rechtspraak.nl  vindt u een brochure zodat u samen met uw kind de informatie kunt nalezen.

Uw mediator als mens

Maandag 22 juli 2019 valt mijn oog op de kop van een artikel in de PZC: Vader spant rechtszaak aan om schooladvies dochter. De kop raakt me en ik lees dit artikel. In deze blog wil ik niet ingaan op de situatie op school en de rol van de regionale jeugdhulpverlening.

De vader handelt in het belang van zijn dochter. Hij is het niet eens met schooladvies voor de vervolg opleiding van dochter, vader wil via de rechter een IQ test afdwingen. Een goed uitgangspunt, om het belang van de kinderen op de eerste plaats te zetten. Toch knaagt bij mij het gevoel of deze actie van de vader echt het belang van het kind dient. Verder in het artikel lees ik dat vader en moeder gescheiden zijn met de complicerende factor dat vader en moeder het niet eens zijn over de te volgen route. (voor de schoolkeuze LF).

Weet u, het is een krantenartikel. Een krantenartikel over een rechtszaak waarbij een kind is betrokken. En mogelijk zijn er factoren die de krant niet kent, zaken zijn vaak genuanceerder dan het lijkt. U mag van een mediator verwachten dat hij/zij onpartijdig is. Waarom komt dan nu bij mij dat knagende gevoel naar boven? Ik ben toch onpartijdig! Ja zeker, maar als er kinderen bij betrokken zijn……………….. als het belang van het kind in het gedrang komt………………..

Het komt voor dat ouders samen, soms onbewust, in het belang van het kind afspraken maken, die helemaal niet in het belang van het kind zijn. Maar een ander belang dienen. Volgens mij moet een mediator dan kiezen voor partijdigheid voor de kinderen! 

Door met de ouders in gesprek te gaan en hen de consequenties voor de kinderen te laten inzien, lukt het om de afspraken wel in het van het kind te maken.  Iedere ouder wil toch het beste voor hun kind!

 

Partneralimentatie

Wat is partneralimentatie?

Na een scheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Heeft één van de ex-partners onvoldoende inkomsten om een levensstandaard zoals tijdens het huwelijk te bekostigen, dan moet de ander alimentatie betalen.

 

Wie heeft u recht op partneralimentatie?

U was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap. Nadat u uit elkaar bent, heeft u nog steeds een onderhoudsplicht. Dit betekent dat u financieel voor elkaar moet blijven zorgen. Heeft uw ex partner geen of niet genoeg geld om van te leven, maar u wel? Dan moet u partneralimentatie betalen.

 

Hoe wordt partner alimentatie vastgesteld?

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. U kunt dit doen door samen een bedrag te bepalen waarvan u allebei vindt dat het redelijk en billijk is. Of u heeft allebei een ongeveer gelijk inkomen en u ziet daarom af van het betalen/ontvangen van partneralimentatie.

Ook kunt u een berekening laten maken. Voor een alimentatieberekening wordt gebruik gemaakt van trema normen. Bij de trema normen wordt gekeken naar draagkracht en behoefte. Hiervoor zijn inkomensgegevens en gegevens over uitgaven nodig. De alimentatiebetaler kan nooit meer alimentatie betalen dan zijn/haar draagkracht toelaat.

Wat is draagkracht:
Wat is het inkomen en wat is er maandelijks nodig om rond te kunnen komen. Het verschil daartussen noemt men draagkracht. De draagkracht is de financiële ruimte die gebruikt kan worden voor de betaling van alimentatie.

 

Partneralimentatie en kinderalimentatie

In dit artikel leest u informatie over partneralimentatie. Naast partneralimentatie kan er ook sprake zijn van alimentatie voor de kinderen: De Kinderalimentatie. De hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie worden in dezelfde berekening bepaald. Ook hierbij worden de tremanormen toegepast en wordt de draagkracht berekend.

Bent u het samen eens over de hoogte van de alimentatie dan is het (laten) maken van een berekening niet verplicht.

De regel is dat kinderalimentatie voor de betaling van partneralimentatie gaat. Dat betekent dat als er onvoldoende draagkracht is voor het betalen van kinderalimentatie EN partneralimentatie, er eerst kinderalimentatie wordt betaald. Van de draagkracht die overblijft wordt partneralimentatie betaald. Is er een tekort aan draagkracht, dan wordt er geen of gedeeltelijke alimentatie betaald.

 

Trema normen

Trema normen worden gebruik om alimentatiebedragen uit te rekenen. Ook de rechtbank maakt bij alimentatieberekeningen gebruik van tremanormen. Het bevat richtlijnen waarmee bepaald worden wat de behoefte aan alimentatie is en hoeveel de alimentatieplichtige kan bijdragen. (draagkracht)

 

Indexering partner alimentatie

Voor alimentatie wordt ieder jaar een wettelijk indexering percentage vastgesteld. Dit zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Op deze manier stijgt het alimentatiebedrag mee met de gemiddelde loonstijgingen.

Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

De Minister van Justitie stelt het indexering percentage vast. Het is aan u en uw partner om de indexering te berekenen. U kunt zelf de hoogte van het geïndexeerde bedrag berekenen. Dit kunt u doen op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. LBIO

 

Partneralimentatie en toeslagen

Partneralimentatie  kan van invloed zijn op toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt.  Misschien gaat u huren en komt u in aanmerking voor huurtoeslag, of had u geen recht op zorgtoeslag en/of kindgebonden budget en in de nieuwe situatie wel.  Of gaat u na de scheiding meer werken en heeft u juist geen recht meer op een toeslag.

De belastingdienst toetst achteraf of u recht had op de toeslagen die u heeft ontvangen.  Geef wijziging in uw situatie altijd door aan de belastingdienst!

 

 

Termijn van partneralimentatie

U kunt met uw partner een termijn voor partneralimentatie afspreken. Komt u er samen niet uit dan zijn er wettelijke termijnen. Spreekt u een termijn af die korter is dan de wettelijke termijn dan kunt u te maken krijgen met het verhaalrecht van gemeenten.

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 gesloten? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
 • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

 

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

 

Wanneer stopt partner alimentatie?

Uw partneralimentatie stopt als uw ex-partner:

-zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;

-met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;

-overlijdt;

-de betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

 

 

Partneralimentatie en nieuwe wetgeving.

Op 21 mei 2019 nam de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie aan. Door deze wetswijziging wijzigt de maximale wettelijke duur van het recht op partneralimentatie. De wijzigingen gaan naar verwachting in op 1 januari 2020.

 

Om te beginnen blijft een aantal zaken met betrekking tot partneralimentatie ongewijzigd:

 • Ongehuwden hebben geen wettelijk recht op partneralimentatie.
 • Het recht op partneralimentatie kan niet in huwelijkse voorwaarden worden uitgesloten.
 • De wettelijke grondslag blijft gelijk.
 • De hoogte van de bijdrage en het inkomen zijn niet wettelijk gedefinieerd (de berekening blijft gebaseerd op de Trema richtlijn)
 • De wettelijke bepalingen betreffende wijziging van de partneralimentatie blijven gelijk.

 

Wat wijzigt er dan wel:

 • De maximale wettelijke duur.
 • De berekening van de behoefte en de draagkracht moet door de rechter worden aangehecht aan de beschikking (dit was voorheen niet verplicht).

De nieuwe maximale wettelijke duur
De oude hoofdregel voor het vaststellen van de maximale wettelijke duur van partneralimentatie was: maximaal 12 jaar en bij huwelijken korter dan 5 jaar zonder kinderen de duur van het huwelijk.

De nieuwe hoofdregel wordt: de helft van de huwelijkse periode met een maximum van 5 jaar.
Hierop bestaan 3 uitzonderingen. Deze zijn van toepassing als ze een langer recht op partneralimentatie geven dan de hoofdregel.

 1. Er zijn uit het huwelijk geboren minderjarige kinderen jonger dan 12 jaar: duur partneralimentatie maximaal tot het jongste kind 12 jaar is.
 2. Op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek heeft het huwelijk langer geduurd dan 15 jaar én de alimentatiegerechtigde bereikt binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd: duur partneralimentatie maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
 3. Op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek heeft het huwelijk langer geduurd dan 15 jaar én de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: duur partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Voor uitzondering 2 en 3 geldt als peildatum de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek.

Voor de hoofdregel geldt de werkelijke duur van het huwelijk (tot de inschrijvingsdatum van de echtscheiding).

Voor wie gaan de nieuwe regels gelden?
De nieuwe wet voorziet in een overgangsrecht. Hierdoor blijven alle bestaande rechten op partneralimentatie ongewijzigd. Dit betekent dat de oude wettelijke regels van toepassing blijven op:

 • door de rechter vastgestelde partneralimentatie;
 • door partijen overeengekomen partneralimentatie;
 • door een alimentatiegerechtigde ingediend verzoek tot vaststelling van partneralimentatie;

vóór de datum van het in werking treden van het nieuwe wetsvoorstel.

 

Partneralimentatie en belastingaangifte:

De partneralimentatie die u betaalt mag u in de aangifte inkomsten belasting aftrekken. Ontvangt u partneralimentatie, dan moet u bij de aangifte inkomsten belasting de alimentatie opgeven als inkomen.

Daarom wordt het bedrag van de partneralimentatie een bruto bedrag genoemd. Het maakt niet uit of u de hoogte van de partneralimentatie samen heeft vastgesteld of dat de rechter dat heeft gedaan.

Vanaf 2020 verlaagt het kabinet voor  huishoudens met inkomen boven de € 68.507,- het aftrektarief voor de partneralimentatie. Dit gebeurd stapsgewijs, vanaf 2023 is het maximale tarief voor het aftrekken van partneralimentatie 37,05%

Afbouw maximaal aftrektarief betaalde partneralimentatie:
Jaar Maximaal aftrektarief
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

De verlaging van het aftrektarief kan gevolgen hebben voor de hoogte van de partneralimentatie. Bij de vaststelling daarvan wordt namelijk rekening gehouden met het fiscale voordeel van de aftrekpost voor partneralimentatie. Omdat het fiscale voordeel lager wordt, stijgen de maandelijkse lasten voor de partner die alimentatie betaalt.

Als u dit jaar (2019) gaat scheiden, is het verstandig rekening te houden met de verlaging van het aftrektarief in de komende jaren.

 

Partneralimentatie en bijstand

Wanneer u onvoldoende inkomen heeft kunt u een bijstand uitkering aanvragen. U moet hiervoor voldoen aan geldende voorwaarden.

Heeft u samen afgesproken dat er geen alimentatie wordt betaald en u vraagt een bijstandsuitkering aan dan heeft de gemeente het recht om na te gaan of u recht heeft op alimentatie en of het alimentatie bedrag niet te laag is. De gemeente mag tot 12 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan de bijstand verhalen op de ex-partner.

Niet elke gemeente past deze regel even streng toe.

 

Partneralimentatie wordt niet betaald

Als uw partner de alimentatie niet betaalt, is het verstandig om eerst in gesprek te gaan. Uiteraard kunt u daarvoor uw mediator inschakelen, vaak blijkt dat er voor de alimentatieplichtige een reden is om de alimentatie niet te betalen.

Is een gesprek niet mogelijk dan kunt u contact opnemen met het LBIO. Het LBIO is een overheidsinstelling opgericht door de minister van Justitie en veiligheid. Zij kunnen u helpen:

 • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld;
 • als er minimaal één maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig);
 • als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is;
 • voor een achterstand die op het moment van uw verzoek niet ouder is dan 6 maanden (het LBIO kan wel een achterstand innen die ouder is dan 6 maanden als het een rechterlijke uitspraak betreft die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd);
 • als de betalingsplichtige op de hoogte is gesteld van het bankrekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken.

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het LBIO.