Indexering alimentatiebedrag(en)

Betaalt u of ontvangt u alimentatie dan is onderstaande informatie over indexering van alimentatie voor u van belang:

Wat is indexering van alimentatie?
Lonen en kosten van levensonderhoud wijzigen.  Daarom worden ook jaarlijks alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Indexering wordt toegepast voor zowel kinder- als partneralimentatie.

Vaststelling indexeringspercentage alimentatie
Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar wijzigen. Het indexeringscijfer is voor 2022 vastgesteld op 1,9%.

 

Alimentatiebedrag berekenen
Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u de hoogte van het bedrag inclusief indexering berekenen.
Klik hiervoor op de link:  geïndexeerde bedrag berekenen.

 

Meer infomatie die voor van belang (kan) kunt u nalezen op de  website

Scheiden na 30, 40 jaar bij elkaar

Scheiden na 30, 40 jaar bij elkaar

Scheiden komt aan de orde als je niet meer gelukkig bent in je relatie en  voor samen geen toekomst meer ziet.  Scheiden doe je niet zo maar, niet als “pas” bij elkaar bent en ook niet als je 30 40 jaar of nog langer samen bent.

In mijn praktijk krijg ik steeds vaker verzoeken voor het begeleiden van een scheiding waarbij men al langer dan  30, 40 jaar bij elkaar is.

Hiervoor zijn verschillende redenen voor:

 • Scheiden op latere leeftijd: dat deed je niet, tegenwoordig is het  meer en meer geaccepteerd dat je op latere leeftijd nog de keuze maakt om uit elkaar  te gaan.
 • Steeds meer mensen blijven tot op hoge leeftijd vitaal en gezond. De gemiddelde levensverwachting wordt steeds hoger. Vroeger vond men 55+ oud,  terwijl je nu nog een toekomst voor zich ziet en bewust over die toekomst nadenkt.   Er breekt een nieuwe levensfase aan.
 • Een broer-zus relatie, waarmee wordt bedoeld dat je nog om elkaar geeft maar de passie en aantrekkingskracht uit de relatie is verdwenen,  wordt steeds vaker genoemd als reden  om niet bij elkaar te blijven. Vroeger werd een broer-zus relatie heel veilig gevonden.
 • Er zijn tegenwoordig mogelijkheden die ingezet kunnen worden om het financieel te regelen apart te wonen. De financiële zelfredzaamheid van partners is toegenomen.
 • Scheiden hoeft niet te zeggen dat je elkaar nooit meer wilt zien………………. Het is heel normaal om op een goede manier uit elkaar te gaan. Je kunt samen afspraken maken zodat je allebei verder kunnen in de nieuwe fase van jullie leven.

Kinderen:

Hebben jullie kinderen? Waarschijnlijk zijn zij al volwassen, misschien zijn er kleinkinderen.  Hoe kijken de kinderen  tegen jullie scheiding aan? Ook voor hen heeft het impact als jullie gaan scheiden. Zorg dat ze niet hoeven te kiezen! Dan kunnen ze jullie steunen. Jij en je partner gaan scheiden, niet jullie en de kinderen!

Verdriet:

Het verdriet en rouw waarmee je te maken krijgt bij scheiden is niet aan leeftijd gebonden. Ben jij niet degene die de beslissing heeft genomen om te gaan scheiden en had je dit echt niet zien aankomen? ? Dan geeft dat ongeloof en een deuk in het zelfvertrouwen.  Hoe kan het toch? Scheiden overkomt toch enkel anderen? Wat heb ik verkeerd gedaan? Het is vast niet waar.  Hierover  heb ik al eerder een blog geschreven: verdriet en rouw bij scheiden

 

Sociale omgeving:

Wat wel een verschil maakt is de sociale omgeving.  Vaak is het sociale leven, als je  30, 40 jaar of nog langer bij elkaar bent, met elkaar verweven.  Waar “jongeren” nog eigen sociale contacten hebben zijn het op latere leeftijd vaak contacten voor beide partners. Gaan jullie uit elkaar, dan breekt de tijd aan om je leven opnieuw vorm te geven. Daar horen nieuwe sociale contacten ook bij. Voel je je erg alleen kijk dan eens op de site van het aandachtshuis

 

Mediation kan jullie helpen om de scheiding gioed en eerlijk te regelen, Onderwerpen als wonen, financien, inboedel, alimentatie worden allemaal besproken.  Dat kan bij jullie thuis, maar ook op locatie of digitaal.  Stel je vraag, er is heel veel mogelijk.

Reist u alleen met een minderjarig kind?

Reist u alleen met een minderjarig kind, leest u dan het onderstaande artikel van de rijksoverheid. De rijksoverheid stelt een formulier beschikbaar waarmee u problemen kunt voorkomen!

 

Heb ik toestemming nodig om alleen met mijn kind te reizen?

Ja, als u reist met een minderjarig kind (tot 18 jaar). U moet dan bij een grenscontrole kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de andere ouder.

 

Waarom is toestemming nodig

Om kinderontvoering tegen te gaan heeft u toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Bij grenscontrole let de Koninklijke Marechaussee extra goed op minderjarige kinderen.

Zonder toestemming met een minderjarig kind naar het buitenland reizen, is internationale kinderontvoering.

 

Aantonen dat u met kind naar buitenland mag

U moet kunnen aantonen dat u reist met toestemming van de ouder. Deze ouder moet het ouderlijk gezag hebben. Met het formulier van de rijksoverheid kunt u aantonen dat u toestemming heeft van de gezaghebbende ouder. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. Dit formulier is niet verplicht, maar maakt  de controle voor de marechaussee makkelijker. Zo voorkomt u ook vertraging en loopt u niet het risico dat u uw vlucht mist.

 

Wanneer heeft een alleen reizende ouder toestemming nodig :

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij ouders alleen reizen met een minderjarige kind. Denk bijvoorbeeld aan:

 • U reist als ouder alleen met uw kind. U heeft dan toestemming nodig van de andere ouder. Hier is sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag.
 • U bent ouder en alleen u heeft het ouderlijk gezag (eenhoofdig) en u reist alleen met uw kind. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, maar wel aanvullende documenten. Neem hierover contact op met Centrum Internationale Kinderontvoering.
 • U bent ouder zonder ouderlijk gezag reist alleen met uw kind. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig.
 • Er is 1 ouder overleden. Hiervoor is toestemming niet van toepassing. Het is wel handig om enkele aanvullende documenten mee te nemen.
 • Uw kind gaat met een andere volwassene (niet 1 van de ouders) naar het buitenland. Bijvoorbeeld een vakantie met een opa, oma, andere familie of een vriendje. Ook dan is toestemming nodig.

Als u toestemming nodig heeft, kunt u het formulier van de rijksoverheid invullen. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Tekst: artikel rijksoverheid

Amaril Mediation helpt je verder

Omgangsregeling: wisseldag

Omgangsregeling, wisseldag

Bij het regelen van de scheiding worden er afspraken gemaakt wanneer de kinderen bij de ene en wanneer de kinderen bij de andere ouder zijn. Hiervoor stellen ouders een omgangsregeling op, dit wordt ook wel zorg- contactregeling genoemd. Gaan de kinderen een weekend in de 14 dagen bij de andere ouder? Of 1 week bij de één en 1 week bij de ander? Of hebben jullie voor een andere omgangsregeling gekozen? Bijvoorbeeld half de week wisselen.  Er is altijd een dag waarop de kinderen van de ene naar de andere ouder gaan die dag wordt wisseldag genoemd.

Jonge kinderen

Voor het opstellen van de omgangsregeling is de leeftijd van de kinderen ook iets om rekening mee te houden.  Een jong kind 0-2 jaar is in de fase van verbinding en hechting met de ouders.  In die fase is veiligheid en geborgenheid belangrijk, ook voor deze jonge kinderen. Ze kunnen niet begrijpen wat de scheiding inhoudt, maar ze kunnen wel de emoties en gevoelens van de ouders aanvoelen.  Deze jonge kinderen hebben andere behoeftes dan oudere kinderen, een omgangsregeling van een week bij de ene en een week bij de andere ouder heeft voor hele jong kinderen niet de voorkeur.  Kortere  momenten bij elke ouder passen beter in deze leeftijdsfase.

Kleuters

Kleuters reageren weer anders, zij kunnen de gevolgen van jullie scheiding niet overzien. Duidelijkheid is van groot belang, duidelijk in het feit dat een scheiding niet “overgaat” en duidelijkheid dat het kind geen schuld heeft.  De scheiding op hun niveau uitleggen, bijvoorbeeld uitleggen dat ze in twee huizen gaan wonen en dat de poes bij…… woont. Kijk goed naar jullie kind, en stel daarbij samen vast welke omgangsregeling bij jullie kind past. Ook voor hen is een week vaak nog lang.

 

Kinderen in de leeftijd van de basisschool

Tips om met je kind het gesprek aan te gaan over jullie scheiding.

 • Ga samen het gesprek aan
 • Vertel, in het voor het kind begrijpelijke woorden, dat jullie gaan scheiden.
 • Vertel wat jullie hebben gedaan om een scheiding te voorkomen
 • Benadruk dat het niet de schuld van de kinderen is!
 • Zeg dat jullie van de kinderen blijven houden
 • Jullie zijn straks geen partners meer maar blijven hun ouders
 • Geef elkaar niet de schuld
 • Maak nooit ruzie waar de kinderen bijzijn, zeker niet tijdens dit gesprek
 • Vertel hoe de situatie nu is:
  Wat jullie al weten
  Wat gaat veranderen
  Vertel wat er niet verandert
  Vertel wat jullie nog niet weten
 • Laat de kinderen reageren en luister goed naar wat de kinderen zeggen
 • Geef de kinderen ruimte voor emoties
 • Bespreek met de kinderen, wie er al op de hoogte is van jullie scheiding en aan wie je het gaat vertellen. Zodat het voor het kind duidelijk is met wie hij/zij over de scheiding kan praten.
 • Bespreek met jullie kind hoe je, bij voorbeeld de school, sportclub e.d. informeert. Doen jullie dat, of doe je dat samen met het kind
 • Zorg dat jullie na het gesprek voldoende tijd hebben voor vragen, verdriet, boosheid
 • Laat de kinderen meedenken over dingen die voor hen belangrijk zijn
 • Hou regelmatig een gesprek(je) en vraag aan het kind hoe het echt met hem/haar gaat

Hou de kinderen op de hoogte van genomen beslissingen.

De wisseldag:

Welke omgangsregeling jullie ook hanteren er komt een moment dat de kinderen naar jou komen of naar de andere gaan: de wisseldag.

Voor kleine kinderen betekent dat dat ze op de wisseldag door hun ouders gebracht of opgehaald worden. Spullen die ze nodig hebben worden dan gelijk meegebracht of meegenomen. Voor de kinderen is het de houding van de ouders op het moment van wisselen heel belangrijk.  Voor kinderen blijft het een overgang, ze moeten omschakelen. Het geeft een kind rust als ouders normaal met elkaar omgaan, en even het gesprek aangaan over dagelijkse dingen. Dat maakt het omschakelen voor de kinderen een beetje makkelijker.

NIET DOEN: Je zet de kinderen niet af en blijft zelf in de auto, ook niet als je kwaad bent op je ex partner. Dat bespreek je op een moment dat de kinderen er niet bij zijn. Jullie zijn nu in de rol van ouders!! Je loopt met de kinderen mee en zegt hen op een normale manier gedag.
kom je er samen niet uit roep dan hulp in.

 

Oudere kinderen kunnen zelfstandig naar de oudere ouder. Vaak gaan ze eerst naar school en na schooltijd naar de andere ouder. Kunnen zij lopend of op de fiets naar de andere ouder? Of is de afstand te ver en gaan ze met een scooter of openbaar vervoer? Het is allemaal te regelen.

Hebben jullie ook gedacht om afspraken te maken over de spullen die de kinderen nodig hebben? Spullen die in de wisseldag mee moeten zoals schoolboeken  die voor die  dagen nodig zijn,  sportartikelen, een muziek instrument.

Je wil toch niet dat jullie kinderen op de fietst met hun tas vol schoolboeken, sporttas achterop en hun muziekinstrument uit hun rugzak op de fiets naar de andere ouder gaan. Maak daar goede afspraken over! 

 

Op  Villa Pinedo  kun je ervaringen van kinderen nalezen:

Eenzaamheid na scheiding

Eenzaamheid na scheiding

Eenzaamheid is heel normaal en hoort bij het leven. Tijdens en na een scheiding hebben veel partners ermee te maken. Eenzame gevoelens kunnen ontstaan als je contacten met andere mensen niet op orde zijn. Net zoals bij honger en dorst voel je in je lijf dat je iets te kort komt. Wanneer je honger hebt moet je eten en wanneer je dorst hebt is het goed om te drinken. Zo geven eenzame gevoelens jou een signaal dat je onvoldoende tegemoetkomt aan je behoefte tot verbinding met andere mensen. Dit is een heel persoonlijk gevoel en dus ervaart iedereen dit op zijn of haar manier.

Iedereen heeft een basale behoefte aan verbonden zijn met andere mensen.

 • Wanneer eenzaamheid langer duurt, veranderen je hersenen, je verandert als persoon. Het maakt je niet alleen ongelukkig, maar ook ongezond. Je kunt je verdrietig, onzeker, angstig en misschien ook machteloos voelen.
 • Eenzaamheid kan je belemmeren in jouw sociale functioneren. Je kunt contacten leggen als onprettig ervaren of ertegenop zien, besluiteloosheid ervaren en je sociale vaardigheden zijn steeds lastiger om toe te passen. Daardoor kun je vriendschappen kwijtraken, werk verliezen, zorg gaan mijden en uit beeld raken bij instanties en in een isolement terechtkomen.

Gescheiden en eenzaamheid

Een scheiding kan gevoelens van eenzaamheid met zich mee brengen. Er verandert veel.  Je verliest een vertrouwd persoon, de vanzelfsprekendheid om zaken met je partner te bespreken ben je kwijt.  Ook liefde en aandacht vallen weg. Je voelt je alleen, in deze situatie ligt eenzaamheid op de loer. Zeker als je weinig steun ervaart of je geen netwerk hebt, is de kans groot dat je een gat terecht komt. Dat gat kan zo diep zijn dat je niet eens merkt dat er mensen rond je staan die je willen helpen en steunen. Je voelt je alleen, zeker als je al die jaren de spil in het gezin bent geweest.  Je mist gezelschap, de lichamelijke warmte van een partner, je voelt verdriet en kou en misschien wel fysieke pijn. Eenzaamheid ligt op de loer, eenzaamheid  kan je meetrekken in een cirkel van negatieve gevoelens over  jouw leven. Een gevolg kan zijn, dat je minder goed voor jezelf gaat zorgen, slecht slaapt of toch maar dat extra glaasje drinkt.

 

Eenzaamheid is persoonlijk

Ieder ervaart eenzaamheid op een persoonlijke manier. Wat voor één voelt als een rustige manier van leven voelt voor een ander als eenzaam. Voel jij je eenzaam? Erken het gevoel van eenzaamheid. Laat je gevoelens toe. Door je bewust te zijn van gevoelens zoals  verlaten zijn, verdriet , machteloosheid, onzekerheid, lusteloosheid bijvoorbeeld komen ook fijne gevoelens beter binnen zoals aandacht, liefde en plezier.

 

Wat kun je doen

Wat heb jij nodig om je leven opnieuw op de rit te krijgen, wat is voor jou belangrijk om weer een leuk leven te hebben?  Is dat aandacht, liefde, een gesprekspartner, zorg van en zorg voor? Hoe kijk je tegen jezelf aan? Vind je jezelf leuk genoeg? Waarschijnlijk weet jezelf al goed wat je al doet, alleen moet je je er wel van bewust zijn en de fijne dingen koesteren. Zorg in elk geval dat jullie scheiding goed geregeld is. Dat je die periode kunt afsluiten en dat je verder kan.

Of je wel of niet kiest voor een nieuwe relatie, is heel persoonlijk. Het is het kan fijn zijn om mensen rond je te hebben. Vrienden/vriendinnen, familie, collega’s. Koester die relaties waar je je fijn bij voelt, jezelf mag zijn, je verdriet kwijt kan en ook heerlijk mee kan lachen.

Een nieuwe relatie kan helpen om eenzaamheid te verdrijven, het is geen garantie. Je kunt alleen zijn en niet je niet eenzaam voelen.  Er zijn mensen genoeg die alleen leven en een heel leuk leven hebben, zonder dat ze eenzaam zijn. Om sterk uit je scheiding te komen helpt het om goed voor jezelf te zorgen. Gezond eten, bewegen, zoek de positieve kijk op het leven, ga leuke dingen doen! Wordt/blijf zelf jouw “leuke ik”.  Je bewijst er jezelf een grote dienst mee en je omgeving zal het waarderen.

Voel jij je eenzaam na je scheiding en wil je iets doen aan jouw eenzaamheid: Het Aandachtshuis verzorgt verschillende workshop en cursussen. Klik hier !

Eenzaamheid, wetenschappelijk benadert:

“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.”  (Prof. J. de Jong Gierveld)

Eenzaamheid kenmerkt zich door gemis en teleurstelling

Eenzaamheid is een negatieve situatie, gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is de uitkomst van een persoonlijke waardering van een situatie waarin iemand zijn bestaande relaties afweegt tegen zijn eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Eenzaamheid is dus een persoonlijke, subjectieve ervaring. Gevoelens van eenzaamheid hebben vooral betrekking op gebreken in de kwaliteit van relaties. Maar iemand kan zich ook eenzaam voelen doordat het aantal contacten lager is dan gewenst (Gierveld-de Jong & van Tilburg, 2007).

Er zijn twee soorten eenzaamheid (van Tilburg, 2007):

Emotionele eenzaamheid
Als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in).

Sociale eenzaamheid
Als iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen.

 

Bronnen:
Aandachtshuis  https://www.aandachtshuis.nl/
Mensen Maatschappij, 64e jaargang, nr. 3, augustus 1989
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-risicofactoren-van-eenzaamheid

 

Huurtoeslag 2020: De harde inkomenseis voor huurtoeslag is niet meer van toepassing

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen was er in 2019 een inkomenseis, in 2020 is deze inkomenseis niet meer van toepassing. Zodra je in 2019 als alleenstaande meer verdiende dan € 22.700,- per jaar en samenwonenden meer verdienden dan  € 30.825,- kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag  2019. Deze harde inkomenseis kan vervelende situaties opleveren als je bijvoorbeeld een klein bedrag meer ging verdienen raakte je in één keer heel de huurtoeslag kwijt. Dat kan  financiële problemen geven.

Voor 2020 is er geen harde inkomenseis  meer.  Stijgt in 2020 je inkomen dat gaat het recht op huurtoeslag voor het jaar 2020 geleidelijk naar beneden.  De berekening voor huurtoeslag wordt hierdoor wel minder overzichtelijk. Voorkom dat je teveel huurtoeslag ontvangt! Tips van de belastingdienst om te voorkomen dat je terug moet betalen.

 

De inkomenseis voor huurtoeslag 2020 is niet meer van toepassing, andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag blijven wel van kracht, enkele voorwaarden lees je hieronder:

-Inkomen:

Hoe hoog je/jullie inkomen mag zijn, hangt af van de huur, je leeftijd en de samenstelling van het huishouden.

-De huur mag niet te hoog zijn

De  huur mag in 2020 niet hoger zijn dan € 737,14 (in 2019: € 720,42).

-Zelfstandige woonruimte

Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en wc. Lees meer bij Voor welke woningen kan ik huurtoeslag krijgen?

-Je vermogen mag niet te hoog zijn

Je mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2020 maximaal € 30.846 hebben (bedrag voor 1 januari 2019 was: € 30.360). Partners mogen samen op 1 januari 2020 maximaal € 61.692 (bedrag voor 1 januari 2019 was: € 60.720) hebben.

 

-Alle voorwaarden kun je nalezen op de site van de belastingdienst.

Om te zien of je in jouw situatie toeslag krijgt kun je een  Proefberekening maken. Je vult jouw  gegevens in en er wordt voor je uitgerekend of je toeslag ontvangt en hoeveel. Let  er op dat je jouw situatie juist invult en je inkomsten niet te laag inschat! Anders krijg je later te maken met terug betalen van teveel ontvangen toeslag.

 

Amaril Mediation geeft bij het regelen van je scheiding informatie over toeslagen! Amaril Mediation helpt u verder!

 

 

 

 

 

Bron: www.Belastingdienst.nl

Scheiden en emoties bij de kinderen

Scheiden en emoties bij de kinderen

Jullie hebben de kinderen samen vertelt dat jullie uit elkaar gaan / gaan scheiden. Dit maakt emoties los bij jullie kinderen. Elk kind reageert anders, de reactie wordt onder andere bepaald door de leeftijd van het kind, door het karakter van het kind, door de huidige thuis situatie en door de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Ook voor kinderen is een scheiding een rouwproces, zij krijgen te maken met verschillende emoties en fases. Fases waarvan je denkt dat het kind die afgesloten heeft, kunnen weer terug komen.

Ontkenning bij scheiden:

Voor kinderen is moeilijk te bevatten dat hun ouders gaan scheiden. Een kind hoopt dat het weer goed komt. Het is belangrijk dat jullie tegen de kinderen duidelijk zijn over de situatie en blijf vertellen dat de scheiding definitief is. Blijf de kinderen, aangepast aan hun leeftijd, vertellen dat jullie hun ouders blijven, dat je van hen blijft houden. Vertel ze welke beslissingen jullie hebben genomen. Maak het zo duidelijk mogelijk voor ze: Waar gaan ze straks wonen? Blijven ze op hun eigen school? Zien ze opa en oma straks nog? Dit alles natuurlijk aangepast aan de leeftijd van de kinderen

 

Boosheid, verdriet bij scheiden

De emoties boos en verdriet liggen dicht bij elkaar. Bij volwassenen maar zeker ook bij kinderen. Jullie kind kan boos zijn omdat het zich verdrietig voelt. Het voelt zich mogelijk verdrietig om dat het zich in de steek gelaten voelt. Voor een kind is moeilijk te beseffen waarom papa en mama gaan scheiden. Zeker als jullie geen ruzies hadden is er voor een kind geen duidelijke reden dat jullie uit elkaar gaan / gaan scheiden.

Een kind voelt zich machteloos, het kan niets doen aan de scheiding. Of toch……….. Het gevaar ligt op de loer dat een kind zichzelf de schuld geeft van jullie scheiding! Blijf uitleggen dat het kind geen schuld heeft!

Wees alert op signalen, een kind kan zijn boosheid / verdriet /onmacht op veel manieren uiten. Bijvoorbeeld door ruzie te maken, met vriendjes, op school, met jullie. Door niets te willen, of door tegendraads gedrag te vertonen. Of door juist heel lief te zijn, geen aandacht te vragen, heel welwillend te zijn. Oudere kinderen kunnen zich terug trekken of afsluiten voor jullie en buitenhuis afleiding zoeken.

In de situatie dat jij en je partner vaak ruzie hadden, is het voor kind duidelijker waarom jullie uit elkaar gaan. Oudere kinderen kunnen de scheiding dan als opluchting ervaren. Toch blijft de scheiding voor hen een ingrijpende gebeurtenis en zijn emoties ook in deze situatie aanwezig.

Tip van de  mediator:

Kinderen zijn loyaal, kinderen willen niet kiezen tussen hun ouders. Gun je kind het contact met de andere ouder.

 

Acceptatie

Uiteindelijk zullen kinderen de scheiding accepteren. Jullie helpen de kinderen door ze een stabiele thuisomgeving te geven. Als ouders laten zien dat ze, ondanks hun eigen verdriet, boosheid en frustraties, op een goede manier met elkaar omgaan is dat een voorbeeld voor de kinderen. Zij zullen de scheiding sneller verwerken en een nieuwe situatie sneller accepteren.

 

Het recept: “hoe ga ik met mijn kind om tijdens de scheiding”

Helaas dat is er niet. Jullie kennen de kinderen het beste. Jullie kunnen de kinderen helpen om de scheiding te verwerken en ze een positieve kijk op de toekomst mee te geven.

Wat kunnen je doen voor de kinderen:

 • oprechte aandacht voor de kinderen
 • luister naar wat de kinderen zeggen/vragen
 • maak geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn
 • respect voor elkaar tonen, vertel geen slechte dingen over de andere ouder
 • laat de kinderen geen kant kiezen

Boeken over scheiden

 

Bij Amaril mediation zijn boeken beschikbaar die je mag gebruiken.

Tip van een mediator:

Jullie zitten zelf in een zware periode en is het helemaal niet makkelijk om positief naar de kinderen te reageren. Toch is het zinvol en zeker van belang voor kinderen om op een volwassen manier naar de kinderen te reageren. Jullie kinderen hebben jullie nodig, juist nu!

Kijk eens in je omgeving, wie kan jullie nu steunen en extra aandacht aan de kinderen geven. Vraag iemand om steun en een luisterend oor. Iemand die  niet (ver)oordeelt en waarvan je verwacht of weet dat hij/zij neutraal met oprechte aandacht jullie en de kinderen kan helpen.

Op de site van Villa Pinedo vinden jullie informatie van en voor kinderen met gescheiden ouders. De site is zowel voor ouders als voor de wat oudere kinderen een aanrader. Klik hier voor de open brief voor ouders van Villa Pinedo.

Verdriet en boosheid bij scheiden

Verdriet en boosheid bij scheiden.

Ook uit elkaar gaan / scheiden is een rouwproces.

– Van Dale beschrijft: Verdriet bij scheiden als geestelijke pijn = leed en Rouw als bedroefdheid
– Wikipedia: Rouw bij scheiden is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Normaal gesproken zal de intensiteit van de reactie bij een scheiding in de loop van de tijd afnemen, de rouw kan echter zo heftig zijn, dat de levenslust verloren gaat.

 

verdriet en boosheid bij scheiden

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft fases beschreven van een scheidingsproces. Zij beschrijft fases die iedereen in een andere mate en in een ander tempo doormaakt. Het is goed om de fases (van elkaar) te weten en te erkennen.

De rouwcurve

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross maakte een omschrijving van de vijf fasen die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen na een scheiding. Dit heeft zij schematisch in deze curve uitgewerkt:

 

Vijf stappen na scheiding

Na een scheiding bestaat het rouwproces gemiddeld uit vijf stappen. Dit betekent niet dat jullie tegelijk dezelfde fases doorlopen. Vaak is degene die het initiatief tot de scheiding neemt al verder in het rouwproces. Die is in zijn/haar hoofd al langere tijd met de scheiding bezig. Probeer hier rekening mee te houden en geef elkaar tijd. Doe je dit niet, dan kan dit zorgen voor veel onbegrip over en weer en wordt het maken van afspraken alleen maar lastiger. Een overzicht van de vijf stappen:

1. Ontkenning

Je hebt aangegeven te willen scheiden, maar jouw partner wil hier niets van weten, steekt zijn/haar kop in het zand, gaat dwarsliggen of gaat overdreven zijn best doen om de relatie weer opnieuw leven in te blazen. Dit is een fase waarin de persoon in kwestie zichzelf beschermt door de waarheid niet onder ogen te zien. Het nieuws is te schokkend en er is tijd nodig om de boodschap langzaam te laten doordringen.

2. Boosheid

De volgende fase is boosheid. Een lastige fase waar je doorheen moet voor je afspraken kunt maken. Het is een protest tegen de scheiding. Het brengt veel woede met zich mee en deze woede richt zich meestal op de brenger van het nieuws. In deze fase gaat het vaak over de schuldvraag. Wie is de schuldige. Dit is in de ogen van het “slachtoffer” meestal de ex. Het is een manier om het gevoel van verlies en verdriet niet onder ogen te hoeven zien. Gelukkig gaat deze boosheid bij de meeste mensen ook weer voorbij en komt men tot inzicht dat op deze manier niets bereikt wordt.

 3. Onderhandelen

Als de ergste boosheid voorbij is kun je eigenlijk pas echt beginnen met het regelen van de scheiding. Er volgt een periode van onderhandelen. Hierbij komen jullie allebei voor eigen belangen op. Hierdoor kan het lastig zijn om samen tot goede afspraken te komen. Een mediator kan hier goed bij helpen. Is goed overleg helemaal niet meer mogelijk, dan kan dit het moment zijn om een advocaat in de arm te nemen.

4. Depressie

Het verdriet en het verlies valt niet langer te ontkennen. De onderhandelingen vallen misschien tegen. Ieder moet ineens alleen verder. Er komt heel veel op jullie af. In deze fase kan een depressie de kop op steken. Hoe moet je verder? Een continue gevoel van somberheid kan je overvallen. Ook dit gaat weer over. Het is belangrijk om te blijven praten over wat je voelt en schroom niet om hulp in te schakelen van familie, vrienden of een professional. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.

5. Aanvaarding

Na verloop van tijd komt de fase van aanvaarding. Dan valt de scheiding niet meer te ontkennen. Je accepteert het en komt op een punt waarin je weer begint met het opbouwen van een nieuw leven. Je gaat weer plannen maken. Hierna kan het alleen maar beter gaan.

Het opbouwen van een nieuw leven, gaat voor de één makkelijker dan voor de ander. Geef jezelf de ruimte die je nodig hebt om de scheiding te verwerken. Ruimte voor verdriet en boosheid is nodig om de scheiding te verwerken. Er zijn mensen waar de scheiding na vele jaren de scheiding hun dagelijks leven beheerst. Dan kun je je afvragen wat er in de verwerking mis is gegaan.  Zit je in zo’n situatie vraag dan specialistische  hulp, zodat ook jouw leven weer glans krijgt.  Het is voor niemand goed om in het verdriet / boosheid te blijven.

Voor velen gaat de verwerking van de scheiding goed, het  verdriet en de boosheid worden naar mate er meer tijd verstrijkt steeds minder.

verdriet en boosheid bij scheiden

 

Gun jezelf een  “off day” als dat nodig is, zolang je leven niet blijft bestaan uit “off days” is daar niets mis mee.

Gun jezelf een glansrijk leven na de scheiding. Zodat je weer verder kan!

Gescheiden. Hoe verdeel je je pensioen?

Pensioen verdeling bij scheiding? Hoe doe je dat?

Voor de verdeling van pensioen zijn er wettelijke rechten. Hierbinnen mogen jullie afspraken maken die afwijken van de wettelijke rechten. Een zogenaamd klein pensioen, een pensioen dat minder dan € 474,11 (prijspeil 2018), aan de ex partner zou uitkeren, wordt wettelijk niet verdeeld. Ik adviseer altijd om goed te kijken naar het zogenaamd “kleine pensioen”. Zeker als er meerdere kleine pensioenen zijn opgebouwd.

Een pensioen dat opgebouwd is op risicobasis kan niet verdeeld worden. Ook is het van belang dat je als partner bent aangemeld bij het pensioenfonds van de ex-partner. Het pensioenfonds kan informatie geven over opgebouwde pensioenrechten. Pensioen opbouw kan bestaan uit ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen:

Ouderdomspensioen

Volgens de wet verevening pensioenen heb je na scheiding recht op 50% van het tijdens het huwelijk, door de ander, opgebouwd ouderdomspensioen. Die pensioenbetaling ontvang je als de ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Naast de wet verevening pensioen, is er ook een mogelijkheid om het pensioen te verdelen op basis van conversie. Hieronder lees je de verschillen tussen verevening en conversie. Het pensioenfonds moet hier wel eerst goedkeuring voor geven.

pensioen conversie

Bron schema: onbekend

 

Nabestaandenpensioen: (bijzonder partnerpensioen)

Nabestaandenpensioen valt onder de pensioenwet. Heeft u recht op nabestaandenpensioen? Dan keert het pensioenfonds het bedrag uit wat tot de datum van de scheiding is opgebouwd. Mits u dit anders wenst. Dit pensioen keert uit aan de ex-partner als de partner die het heeft opgebouwd overlijdt. Op dat moment komt de achterblijvende partner er financieel alleen voor te staan. Dan kan de financiële situatie met (jonge) kinderen zorgelijk worden. Dit kunt u voorkomen met het afsluiten van een Overlijdens Risico Verzekering. Laat je hierover goed voorlichten.

Binnen twee jaar scheidingsdatum moet je zelf de pensioenfondsen informeren. Dit kan door het invullen van het formulier verevening pensioenrechten bij scheiden. De pensioenfondsen zullen dan de pensioenbedragen aan jullie beiden uitkeren. Zorg dat je het pensioenfonds niet te laat informeert! Want na twee jaar heeft het pensioenfonds niet meer de plicht om jullie afspraken administratief te verwerken. Dat betekent dat het pensioenbedrag zal worden gestort naar diegene die het heeft opgebouwd. De rechten blijven gelden. Het uitgekeerde bedrag moet nog steeds volgens afspraak worden verdeeld. Dus ben je te laat, dan zal je zelf de verrekening van het pensioen met je ex-partner moeten regelen.

Scheiden. Waar lig jij wakker van?

Scheiden. Waar lig jij wakker van?

Hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan? Dan volgt een periode van emoties, onzekerheden en vragen. Scheiden heeft invloed op je toekomst en op de toekomst van je partner. Maar niet te vergeten vooral op de toekomst van de kinderen.

De grootste zorg voor ouders na scheiden?

In vrijwel alle gevallen zijn de kinderen en hun welzijn de grootste zorg voor de ouders. Hoe zullen ze omgaan met de scheiding en de veranderende situatie? Gelukkig kunnen jullie je kind hierbij heel goed helpen en ondersteunen. Jullie gedrag is namelijk sterk van invloed op de verwerking van de scheiding door de kinderen.De grootste zorg voor ouders na scheiden?

Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders goed met elkaar om blijven gaan. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel essentieel. Het blijkt dan ook dat kinderen waarvan de ouders met respect met elkaar blijven omgaan en bijvoorbeeld geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn de situatie veel makkelijker kunnen verwerken. Zaken die tussen ouders geregeld moeten worden zijn grote mensen zaken. Laat je kind geen boodschapper zijn.

En natuurlijk vertel je je kind dat de scheiding niet zijn of haar schuld is. Als je hier meer over lezen, kijk dan even op de site van Villa Pinedo. Dit is een hele goede bron van en voor kinderen van gescheiden ouders.

Na de scheiding: wie gaat waar wonen?

Die vraag heeft invloed op jullie aller dagelijks bestaan na de scheiding.Want kun je in het huidige huis blijven wonen of moet je opzoek naar een andere woning?En waar wonen straks de kinderen? Bij jou of bij je ex-partner? Of gaan ze bij allebei wonen?

De financiën na de scheiding

Een vraag die mij veel gesteld wordt betreft de financiële situatie. “Kan is straks nog rondkomen?”
Als je uit elkaar gaat ziet het financiële plaatje er heel anders uit dan wanneer je samen bent. Krijg je alimentatie of ga je alimentatie betalen? Ga je meer werken voor meer inkomen of  ga je juist minder werken om voor de kinderen te zorgen. Misschien moet je wel weer gaan solliciteren. Heb je recht op toeslagen? Toeslagen kunnen een belangrijk deel van je inkomsten zijn. En hoe zit het met de uitgaven? Uw bestedingspatroon kan wel eens heel anders gaan worden. Allemaal vragen die aan de orde komen bij het regelen van uw scheiding, hiervoor is het fijn als iemand jullie hierbij kan helpen en jullie wijst op de mogelijkheden. 

Tot slot: zult u ooit weer gelukkig worden?

Op dit moment zie je het geluk misschien even niet meer zo goed. Je loopt rond met zo veel vragen en onzekerheden. Zien je kinderen opa en oma nog wel? Ga je het wel redden als alleenstaande ouder? Hoe gaan je vrienden reageren? Ga je vriendschappen kwijt raken? Welke vriendschappen blijven? Een scheiding heeft altijd tot gevolg dat dergelijke situaties onderhevig zijn aan veranderingen. Sommige vriendschappen zullen blijven, maar sommige zullen sterker worden. Zekerheden kan niemand je bieden. We kunnen je helpen om de scheiding  zo goed mogelijk te regelen. Neem dan contact op met ons, We helpen jullie graag verder.