PEER MEDIATION

PEER MEDIATION

Bij Peermediation bemiddelen kinderen bij ruzies tussen andere kinderen

Peermediaton is een vorm van mediation (bemiddeling) door ‘gelijken’, bijvoorbeeld kinderen uit dezelfde klas. Kinderen zijn namelijk heel goed in staat om andere kinderen te helpen bij een ruzie.

Amaril Peer mediation programma

Leida Franse van Amaril Mediation en Advies heeft samen met Ancy Bierens van &co een peermediation programma ontwikkeld. Tijdens de lessen leren kinderen hoe ze kunnen bemiddelen bij een ruzie tussen andere kinderen. Ook leren ze situaties herkennen wanneer ze niet kunnen helpen.

Stapsgewijs leren ze wat ze kunnen doen in een ruzie-situatie. Kinderen leren situaties te herkennen waarin zij kunnen bemiddelen. En minstens zo belangrijk, zij leren situaties te herkennen waarin zij niet kunnen bemiddelen. Op deze manier leren kinderen omgaan met ruzie of conflict. Vaardigheden die ook op latere leeftijd van pas komen.

De voordelen van Peermediation?

  • Kinderen nemen zelf initatief om een ruzie op te lossen.
  • Kinderen delen elkaars belevingswereld, krijgen begrip voor elkaar.
  • Kinderen zijn creatief in het bedenken van oplossingen.
  • Kinderen leren omgaan met conflicten en hulp te accepteren/waarderen.
  • Zelfredzaamheid van kinderen wordt vergroot.

Peer helpt peer

Het behalen van het gewenste doel van Peermediation is mede afhankelijk van de inspanning van de basisschool. Peermediation is geen op zichzelf staand wondermiddel, cultuur en gedragenheid van leerkrachten zijn mede bepalend voor succes.

Peermediation draagt positief bij aan het sociale klimaat in en rondom de school. Uit evaluatie van het Amarail Peermediation programma blijkt dat kinderen het geleerde gedrag ook daadwerkelijk in de praktijk toepassen en bemiddelen bij ruzie. Daarnaast leerden de kinderen dat elkaar helpen bij ruzie, ook waardevol is.

Het Peermediation programma:

  • Het Peermediation programma is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool.
  • Het Peermediation programma wordt “op maat” gemaakt en aangepast aan de identiteit van de school.
  • Het Peermediation programma is aanvullend aan (geaccrediteerde) anti-pestprogramma’s.
  • Het Peermediation programma is tevens gericht op professionalisering van de leerkracht.
  • Het Peerdmediation programma is ontwikkeld door Leida Franse van Amaril Mediation en Advies en Ancy Bierens van &Co.