Scheiden en emoties bij de kinderen

Scheiden en emoties bij de kinderen

Jullie hebben de kinderen samen vertelt dat jullie uit elkaar gaan / gaan scheiden. Dit maakt emoties los bij jullie kinderen. Elk kind reageert anders, de reactie wordt onder andere bepaald door de leeftijd van het kind, door het karakter van het kind, door de huidige thuis situatie en door de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Ook voor kinderen is een scheiding een rouwproces, zij krijgen te maken met verschillende emoties en fases. Fases waarvan je denkt dat het kind die afgesloten heeft, kunnen weer terug komen.

Ontkenning bij scheiden:

Voor kinderen is moeilijk te bevatten dat hun ouders gaan scheiden. Een kind hoopt dat het weer goed komt. Het is belangrijk dat jullie tegen de kinderen duidelijk zijn over de situatie en blijf vertellen dat de scheiding definitief is. Blijf de kinderen, aangepast aan hun leeftijd, vertellen dat jullie hun ouders blijven, dat je van hen blijft houden. Vertel ze welke beslissingen jullie hebben genomen. Maak het zo duidelijk mogelijk voor ze: Waar gaan ze straks wonen? Blijven ze op hun eigen school? Zien ze opa en oma straks nog? Dit alles natuurlijk aangepast aan de leeftijd van de kinderen

 

Boosheid, verdriet bij scheiden

De emoties boos en verdriet liggen dicht bij elkaar. Bij volwassenen maar zeker ook bij kinderen. Jullie kind kan boos zijn omdat het zich verdrietig voelt. Het voelt zich mogelijk verdrietig om dat het zich in de steek gelaten voelt. Voor een kind is moeilijk te beseffen waarom papa en mama gaan scheiden. Zeker als jullie geen ruzies hadden is er voor een kind geen duidelijke reden dat jullie uit elkaar gaan / gaan scheiden.

Een kind voelt zich machteloos, het kan niets doen aan de scheiding. Of toch……….. Het gevaar ligt op de loer dat een kind zichzelf de schuld geeft van jullie scheiding! Blijf uitleggen dat het kind geen schuld heeft!

Wees alert op signalen, een kind kan zijn boosheid / verdriet /onmacht op veel manieren uiten. Bijvoorbeeld door ruzie te maken, met vriendjes, op school, met jullie. Door niets te willen, of door tegendraads gedrag te vertonen. Of door juist heel lief te zijn, geen aandacht te vragen, heel welwillend te zijn. Oudere kinderen kunnen zich terug trekken of afsluiten voor jullie en buitenhuis afleiding zoeken.

In de situatie dat jij en je partner vaak ruzie hadden, is het voor kind duidelijker waarom jullie uit elkaar gaan. Oudere kinderen kunnen de scheiding dan als opluchting ervaren. Toch blijft de scheiding voor hen een ingrijpende gebeurtenis en zijn emoties ook in deze situatie aanwezig.

Tip van de  mediator:

Kinderen zijn loyaal, kinderen willen niet kiezen tussen hun ouders. Gun je kind het contact met de andere ouder.

 

Acceptatie

Uiteindelijk zullen kinderen de scheiding accepteren. Jullie helpen de kinderen door ze een stabiele thuisomgeving te geven. Als ouders laten zien dat ze, ondanks hun eigen verdriet, boosheid en frustraties, op een goede manier met elkaar omgaan is dat een voorbeeld voor de kinderen. Zij zullen de scheiding sneller verwerken en een nieuwe situatie sneller accepteren.

 

Het recept: “hoe ga ik met mijn kind om tijdens de scheiding”

Helaas dat is er niet. Jullie kennen de kinderen het beste. Jullie kunnen de kinderen helpen om de scheiding te verwerken en ze een positieve kijk op de toekomst mee te geven.

Wat kunnen je doen voor de kinderen:

  • oprechte aandacht voor de kinderen
  • luister naar wat de kinderen zeggen/vragen
  • maak geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn
  • respect voor elkaar tonen, vertel geen slechte dingen over de andere ouder
  • laat de kinderen geen kant kiezen

Boeken over scheiden

 

Bij Amaril mediation zijn boeken beschikbaar die je mag gebruiken.

Tip van een mediator:

Jullie zitten zelf in een zware periode en is het helemaal niet makkelijk om positief naar de kinderen te reageren. Toch is het zinvol en zeker van belang voor kinderen om op een volwassen manier naar de kinderen te reageren. Jullie kinderen hebben jullie nodig, juist nu!

Kijk eens in je omgeving, wie kan jullie nu steunen en extra aandacht aan de kinderen geven. Vraag iemand om steun en een luisterend oor. Iemand die  niet (ver)oordeelt en waarvan je verwacht of weet dat hij/zij neutraal met oprechte aandacht jullie en de kinderen kan helpen.

Op de site van Villa Pinedo vinden jullie informatie van en voor kinderen met gescheiden ouders. De site is zowel voor ouders als voor de wat oudere kinderen een aanrader. Klik hier voor de open brief voor ouders van Villa Pinedo.

Verdriet en boosheid bij scheiden

Verdriet en boosheid bij scheiden.

Ook uit elkaar gaan / scheiden is een rouwproces.

– Van Dale beschrijft: Verdriet bij scheiden als geestelijke pijn = leed en Rouw als bedroefdheid
– Wikipedia: Rouw bij scheiden is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Normaal gesproken zal de intensiteit van de reactie bij een scheiding in de loop van de tijd afnemen, de rouw kan echter zo heftig zijn, dat de levenslust verloren gaat.

 

verdriet en boosheid bij scheiden

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft fases beschreven van een scheidingsproces. Zij beschrijft fases die iedereen in een andere mate en in een ander tempo doormaakt. Het is goed om de fases (van elkaar) te weten en te erkennen.

De rouwcurve

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross maakte een omschrijving van de vijf fasen die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen na een scheiding. Dit heeft zij schematisch in deze curve uitgewerkt:

 

Vijf stappen na scheiding

Na een scheiding bestaat het rouwproces gemiddeld uit vijf stappen. Dit betekent niet dat jullie tegelijk dezelfde fases doorlopen. Vaak is degene die het initiatief tot de scheiding neemt al verder in het rouwproces. Die is in zijn/haar hoofd al langere tijd met de scheiding bezig. Probeer hier rekening mee te houden en geef elkaar tijd. Doe je dit niet, dan kan dit zorgen voor veel onbegrip over en weer en wordt het maken van afspraken alleen maar lastiger. Een overzicht van de vijf stappen:

1. Ontkenning

Je hebt aangegeven te willen scheiden, maar jouw partner wil hier niets van weten, steekt zijn/haar kop in het zand, gaat dwarsliggen of gaat overdreven zijn best doen om de relatie weer opnieuw leven in te blazen. Dit is een fase waarin de persoon in kwestie zichzelf beschermt door de waarheid niet onder ogen te zien. Het nieuws is te schokkend en er is tijd nodig om de boodschap langzaam te laten doordringen.

2. Boosheid

De volgende fase is boosheid. Een lastige fase waar je doorheen moet voor je afspraken kunt maken. Het is een protest tegen de scheiding. Het brengt veel woede met zich mee en deze woede richt zich meestal op de brenger van het nieuws. In deze fase gaat het vaak over de schuldvraag. Wie is de schuldige. Dit is in de ogen van het “slachtoffer” meestal de ex. Het is een manier om het gevoel van verlies en verdriet niet onder ogen te hoeven zien. Gelukkig gaat deze boosheid bij de meeste mensen ook weer voorbij en komt men tot inzicht dat op deze manier niets bereikt wordt.

 3. Onderhandelen

Als de ergste boosheid voorbij is kun je eigenlijk pas echt beginnen met het regelen van de scheiding. Er volgt een periode van onderhandelen. Hierbij komen jullie allebei voor eigen belangen op. Hierdoor kan het lastig zijn om samen tot goede afspraken te komen. Een mediator kan hier goed bij helpen. Is goed overleg helemaal niet meer mogelijk, dan kan dit het moment zijn om een advocaat in de arm te nemen.

4. Depressie

Het verdriet en het verlies valt niet langer te ontkennen. De onderhandelingen vallen misschien tegen. Ieder moet ineens alleen verder. Er komt heel veel op jullie af. In deze fase kan een depressie de kop op steken. Hoe moet je verder? Een continue gevoel van somberheid kan je overvallen. Ook dit gaat weer over. Het is belangrijk om te blijven praten over wat je voelt en schroom niet om hulp in te schakelen van familie, vrienden of een professional. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.

5. Aanvaarding

Na verloop van tijd komt de fase van aanvaarding. Dan valt de scheiding niet meer te ontkennen. Je accepteert het en komt op een punt waarin je weer begint met het opbouwen van een nieuw leven. Je gaat weer plannen maken. Hierna kan het alleen maar beter gaan.

Het opbouwen van een nieuw leven, gaat voor de één makkelijker dan voor de ander. Geef jezelf de ruimte die je nodig hebt om de scheiding te verwerken. Ruimte voor verdriet en boosheid is nodig om de scheiding te verwerken. Er zijn mensen waar de scheiding na vele jaren de scheiding hun dagelijks leven beheerst. Dan kun je je afvragen wat er in de verwerking mis is gegaan.  Zit je in zo’n situatie vraag dan specialistische  hulp, zodat ook jouw leven weer glans krijgt.  Het is voor niemand goed om in het verdriet / boosheid te blijven.

Voor velen gaat de verwerking van de scheiding goed, het  verdriet en de boosheid worden naar mate er meer tijd verstrijkt steeds minder.

verdriet en boosheid bij scheiden

 

Gun jezelf een  “off day” als dat nodig is, zolang je leven niet blijft bestaan uit “off days” is daar niets mis mee.

Gun jezelf een glansrijk leven na de scheiding. Zodat je weer verder kan!

Gescheiden. Hoe verdeel je je pensioen?

Pensioen verdeling bij scheiding? Hoe doe je dat?

Voor de verdeling van pensioen zijn er wettelijke rechten. Hierbinnen mogen jullie afspraken maken die afwijken van de wettelijke rechten. Een zogenaamd klein pensioen, een pensioen dat minder dan € 474,11 (prijspeil 2018), aan de ex partner zou uitkeren, wordt wettelijk niet verdeeld. Ik adviseer altijd om goed te kijken naar het zogenaamd “kleine pensioen”. Zeker als er meerdere kleine pensioenen zijn opgebouwd.

Een pensioen dat opgebouwd is op risicobasis kan niet verdeeld worden. Ook is het van belang dat je als partner bent aangemeld bij het pensioenfonds van de ex-partner. Het pensioenfonds kan informatie geven over opgebouwde pensioenrechten. Pensioen opbouw kan bestaan uit ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen:

Ouderdomspensioen

Volgens de wet verevening pensioenen heb je na scheiding recht op 50% van het tijdens het huwelijk, door de ander, opgebouwd ouderdomspensioen. Die pensioenbetaling ontvang je als de ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Naast de wet verevening pensioen, is er ook een mogelijkheid om het pensioen te verdelen op basis van conversie. Hieronder lees je de verschillen tussen verevening en conversie. Het pensioenfonds moet hier wel eerst goedkeuring voor geven.

pensioen conversie

Bron schema: onbekend

 

Nabestaandenpensioen: (bijzonder partnerpensioen)

Nabestaandenpensioen valt onder de pensioenwet. Heeft u recht op nabestaandenpensioen? Dan keert het pensioenfonds het bedrag uit wat tot de datum van de scheiding is opgebouwd. Mits u dit anders wenst. Dit pensioen keert uit aan de ex-partner als de partner die het heeft opgebouwd overlijdt. Op dat moment komt de achterblijvende partner er financieel alleen voor te staan. Dan kan de financiële situatie met (jonge) kinderen zorgelijk worden. Dit kunt u voorkomen met het afsluiten van een Overlijdens Risico Verzekering. Laat je hierover goed voorlichten.

Binnen twee jaar scheidingsdatum moet je zelf de pensioenfondsen informeren. Dit kan door het invullen van het formulier verevening pensioenrechten bij scheiden. De pensioenfondsen zullen dan de pensioenbedragen aan jullie beiden uitkeren. Zorg dat je het pensioenfonds niet te laat informeert! Want na twee jaar heeft het pensioenfonds niet meer de plicht om jullie afspraken administratief te verwerken. Dat betekent dat het pensioenbedrag zal worden gestort naar diegene die het heeft opgebouwd. De rechten blijven gelden. Het uitgekeerde bedrag moet nog steeds volgens afspraak worden verdeeld. Dus ben je te laat, dan zal je zelf de verrekening van het pensioen met je ex-partner moeten regelen.