Zorg voor de kinderen

Gaat u uit elkaar en heeft u (minderjarige) kinderen? Da is de zorg voor uw kinderen uw grootste zorg. De toekomst en het welzijn van de kinderen is een zorg van iedere ouder. In deze blog kunt u informatie nalezen over de zorg voor uw kinderen en over het ouderschapsplan.

Dan bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook bij samenwonen! Wettelijk is bepaald dat in het ouderschapsplan beschreven moet worden:

 • de verdeling van zorg en opvoeding, hoe u de omgang regelt.
 • de verdeling van kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.
 • de manier waarop u elkaar informeert en communiceert over de kinderen.

Daarnaast bent u vrij om afspraken voor de kinderen in het ouderschapsplan op te nemen.Voorbeelden van afspraken: waar gaan zij straks wonen, hoe ziet de verdeling van zorg voor uw kinderen eruit, en welke beslissingen gaat u in de toekomst samen nemen? Hoe houdt u straks elkaar op de hoogte van het wel en wee van de kinderen? En de kosten van de opvoeding, hoe gaat u die delen? Wie zorgt er voor de paspoorten? Wie koopt de kleding? Hoe vieren jullie straks de verjaardagen? Wie beslist er over lid worden van een verenging? Wie beslist er over schoolkeuze?

Heeft u de mogelijkheid dat de kinderen evenveel tijd bij u als bij uw partner doorbrengen? Dan kunt u kiezen voor co-ouderschap. co-ouderschap is een keuze waar u beide achter moet staan. Is co-ouderschap niet mogelijk of is dat niet uw keuze dan spreekt men van verzorgende-en niet verzorgende ouder.

Verzorgende- / niet verzorgende ouder:
Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook als u kiest voor een omgangsregeling op basis van verzorgende- / niet verzorgende ouder, kunnen de kinderen beide ouders geregeld zien. U bepaalt samen hoe vaak en wanneer de kinderen bij u en hoe vaak de kinderen bij uw ex-partner zijn. De wet schrijft niet voor hoe een omgangsregeling eruit moet zien.

Co-ouderschap:
Bij co-ouderschap zijn de kinderen evenveel tijd bij elk van de ouders. Hierdoor zijn beide ouders betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij u en uw ex-partner. Gezamenlijk gezag is bij co-ouderschap handig. Het is niet verplicht, maar het is het prettigst als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen.

Voorwaarde voor een succesvol co-ouderschap is dat u goed met elkaar overlegt. De onderlinge communicatie moet goed zijn. Zaken om vooraf over na te denken voor dat u de beslissing neemt wel of geen co-ouderschap:

 • Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’ ontstaat.
 • Vader en moeder kunnen allebei kwalitatieve tijd doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.
 • Er zal veel contact zijn tussen de ouders.
 • Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met werk.
 • De kosten zijn hoger, omdat zaken dubbel aangeschaft moeten worden. Denk hierbij aan kleding e.d. bij beide ouders.
 • Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, soms vinden kinderen dit vervelend.
 • Kinderen worden ouder, het is raadzaam om met de kinderen in gesprek te blijven of zij nog gelukkig zijn met de afgesproken regeling.
 • Het is handig als beide ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen, zodat school vanuit beide woningen goed bereikbaar is.
 • Instanties kunnen verschillend omgaan met co-ouderschap, waardoor het invloed kan hebben op toeslagen, subsidies e.d.

 

Er zijn veel boeken beschikbaar over het onderwerp kinderen en scheiden. Tijdens het regelen van uw scheiding met Amaril Mediation kunt  boeken lenen.

Hoe vertelt u dat u wilt scheiden:

Hoe vertelt u dat u wilt scheiden

Gesprek met uw partner:

Er komt een moment dat u het uw partner gaat vertellen, dat blijft een moeilijk moment.  Misschien hangt de scheiding al lang in de lucht en hakt u de knoop door. Of is de situatie heel anders en weet u eigenlijk al lang dat u van uw partner wilt scheiden maar uw partner weet “van niks”. Bedenk dat het moment dat u vertelt dat u wilt scheiden voor altijd in het geheugen blijft. Uw partner reageert op zijn/haar eigen manier. Geef uw partner ruimte voor zijn/haar gevoelens en emoties.

Bent u samen tot de conclusie gekomen dat scheiden beter is? Ook dan is er tijd nodig om de scheiding te accepteren. Op het moment dat u daadwerkelijk aan de slag gaat om de scheiding te regelen kan dat emoties te weeg brengen.

Of is er opluchting omdat er eindelijk een oplossing komt voor de situatie waarin u niet meer gelukkig bent?

Scheiden wordt  nu werkelijkheid, u gaat gesprekken aan, moet informatie over uw situatie aanleveren en samen afspraken gaan maken. Dit is vaak ook een moment dat  u meer mensen in uw omgeving op de hoogte brengt dat jullie gaan scheiden.

 

Gesprek met de kinderen

Heeft u kinderen, dan komt er een moment  dat u de kinderen moet gaan vertellen dat u gaat scheiden. Voor veel ouders is dit het moeilijkste gesprek, daar kunt u flink tegen op zien. Bereid dit gesprek grondig voor. Kinderen kunnen, als zij oud genoeg zijn, zich dit gesprek altijd herinneren. U leest meer hier informatie.

 

Enkele tips:

 • Ga samen het gesprek aan
 • Vertel de kinderen dat jullie gaan scheiden. In het voor het kind begrijpelijke woorden
 • Vertel wat jullie hebben gedaan om een scheiding te voorkomen
 • Benadruk dat het niet de schuld van de kinderen is!
 • Zeg dat je van de kinderen blijft houden
 • Jullie zijn straks geen partners meer maar blijven hun ouders
 • Geef elkaar niet de schuld
 • Maak nooit ruzie waar de kinderen bijzijn, zeker niet tijdens dit gesprek
 • Vertel hoe de situatie nu is:
  Wat jullie al weten, wat gaat veranderen
  Vertel wat jullie nog niet weten
  Vertel wat er niet verandert
 • Laat de kinderen reageren, en luister goed naar wat de kinderen tegen jullie zeggen
 • Geef de kinderen de ruimte voor hun emoties
 • Bespreek met uw kinderen, wie er al op de hoogte is en wie u het gaat vertellen. Zodat het voor uw kind duidelijk is met wie hij/zij over de scheiding kan praten.
 • Bespreek met uw kind hoe u, bij voorbeeld de school, sportclub e.d. informeert. Doet u dat, of doet u dat samen met uw kind
 • Zorg dat u na het gesprek voldoende tijd hebt voor vragen, verdriet, boosheid
 • Laat uw kinderen meedenken over dingen die voor hen belangrijk zijn
 • Hou regelmatig een gesprek(je) vraag aan uw kind hoe het echt met hem/haar gaat
 • Hou de kinderen op de hoogte van genomen beslissingen, die van invloed zijn voor de kinderen

Op de website van villa Pinedo vindt u informatie van en voor kinderen  die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Gesprek met meerderjarige / volwassen kinderen

Zorg dat de kinderen het van u horen. Het is heel vervelend als kinderen via anderen horen dat hun ouders gaan scheiden. Voor kinderen die meerderjarig of al volwassen zijn heeft de melding dat hun ouders gaan scheiden ook impact. Hun ouderlijk huis “valt” uit elkaar. De tips die boven zijn genoemd kunt u aangepast  voor meerderjarig  / volwassen kinderen gebruiken.  Meerderjarige /  volwassen kinderen zullen anders reageren dan jonge kinderen. Zij hebben immers meer levenservaring en schatten uw situatie anders  in dan jongere kinderen.  Zij zullen ook sneller een mening vormen.  Terwijl een jong kind niet wil kiezen voor één van de twee ouders, kan een ouder kind geneigd zijn dat wel te doen.

Ook voor de meerderjarige / volwassen kinderen is het van belang dat er contact blijft met allebei de ouders. De kinderen hebben samen met u een gezamenlijk verleden als gezin en u blijft samen de ouders van.  En er is een toekomst……………

 

Gesprek met uw ouders, boers, zussen, andere familie, vrienden

De mensen om u heen krijgen ook te maken met uw scheiding. Hoe dichter ze bij u en uw partner staan hoe groter de impact van uw scheiding op hen is. Vertel de mensen waar u een hechte band zelf dat u gaat scheiden, het is vervelend als zij het van aderen moeten horen. Ook zij krijgen te maken met emoties.

In de roller coaster waar u in zit krijgt u te maken met reacties van anderen.  Let goed op u zelf, accepteer de emoties en bedenk bij wie u met uw zorgen terecht kan en die u helpt om naar de toekomst te kijken.  U kunt steun en aandacht nu zo goed gebruiken.

Sommige relaties/ vriendschappen worden in moeilijke tijden sterker en andere zullen verbroken worden of verwateren.

 

School van de kinderen

Als de kinderen op de hoogte zijn van uw scheiding is het belangrijk  om ook de omgeving van uw kind te informeren. Een gesprek met de leerkracht van uw kind of de leiding van de school heeft prioriteit. Bespreek met uw kind hoe u zijn/haar omgeving gaat informeren. En wie u gaat informeren. Bij de omgeving van het kind hoort mogelijk ook ouders van een vriendje of vriendinnetje, of de (sport) vereniging. Personen in de sociale omgeving van uw kind kunnen door extra aandacht en begrip of door “er gewoon te zijn” iets voor uw kind betekenen.

Denkt u er eens over na en bespreek het samen met uw partner.