Zorg voor de kinderen

Zorg voor de kinderen

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie (minderjarige) kinderen?  Voor de zorg van de kinderen gaan jullie afspraken maken, deze afspraken leg je vast in het ouderschapsplan. In deze blog lees je informatie over de zorg voor de kinderen en over het ouderschapsplan.

 

Hebben jullie minderjarige kinderen dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook bij samenwonen! Wettelijk is bepaald dat in het ouderschapsplan beschreven moet worden:
-de verdeling van zorg en opvoeding, hoe jullie de omgang en zorg regelen.
-de verdeling van kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.
-de manier waarop jullie elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast zijn jullie vrij om afspraken voor de kinderen in het ouderschapsplan op te nemen. Voorbeelden van afspraken: waar gaan zij straks wonen, hoe ziet de verdeling van zorg voor uw kinderen eruit en welke beslissingen gaan jullie samen nemen? Hoe houden jullie elkaar op de hoogte van het wel en wee van de kinderen? En de kosten van de opvoeding, hoe gaan je die delen? Wie zorgt er voor de paspoorten? Wie koopt de kleding? Hoe vieren jullie straks de verjaardagen? Wie beslist er over lid worden van een verenging? Wie beslist er over schoolkeuze?

 

Hebben jullie  de mogelijkheid dat de kinderen evenveel tijd bij jou als bij je partner doorbrengen? Dan kunnen jullie kiezen voor co-ouderschap. Co-ouderschap is een keuze waar jullie allebei achter moet staan. Is co-ouderschap niet mogelijk of is dat niet jullie keuze dan spreekt men van verzorgende-en niet verzorgende ouder.

 

 

Verzorgende- / niet verzorgende ouder:

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook als jullie kiezen voor een omgangsregeling op basis van verzorgende- / niet verzorgende ouder, kunnen de kinderen beide ouders geregeld zien. Je bepalen samen hoe vaak en wanneer de kinderen bij jou en hoe vaak de kinderen bij jouw ex-partner zijn. De wet schrijft niet voor hoe een omgangsregeling eruit moet zien.

Co-ouderschap:

Bij co-ouderschap zijn de kinderen evenveel tijd bij elk van de ouders. Hierdoor zijn beide ouders betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij u en uw ex-partner. Gezamenlijk gezag is bij co-ouderschap handig. Het is niet verplicht, maar het is het prettigst als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen.

Voorwaarde voor een succesvol co-ouderschap is dat u goed met elkaar overlegt. De onderlinge communicatie moet goed zijn. Zaken om vooraf over na te denken voor dat u de beslissing neemt wel of geen co-ouderschap:

 • Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’ ontstaat.
 • Vader en moeder kunnen allebei kwalitatieve tijd doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.
 • Er zal veel contact zijn tussen de ouders.
 • Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met werk.
 • De kosten zijn hoger, omdat zaken dubbel aangeschaft moeten worden. Denk hierbij aan kleding e.d. bij beide ouders.
 • Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, soms vinden kinderen dit vervelend.
 • Kinderen worden ouder, het is raadzaam om met de kinderen in gesprek te blijven of zij nog gelukkig zijn met de afgesproken regeling.
 • Het is handig als beide ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen, zodat school vanuit beide woningen goed bereikbaar is.
 • Instanties kunnen verschillend omgaan met co-ouderschap, waardoor het invloed kan hebben op toeslagen, subsidies e.d.

Op de site van Villa Pinedo kun je Blogs lezen geschreven door kinderen die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Er zijn veel boeken beschikbaar over het onderwerp kinderen en scheiden. Tijdens het regelen van uw scheiding met Amaril Mediation kunt  boeken lenen.

moeilijk gesprek

Hoe vertel je dat je gaat scheiden:

Vertellen dat je gaat scheiden

Aan je partner vertellen dat je wilt scheiden:

Er komt een moment dat je aan je partner gaat vertellen dat je wilt scheiden, het blijft een moeilijk moment.

Misschien hangt de scheiding al lang in de lucht en hak jij de knoop door. Of is de situatie heel anders en weet je eigenlijk al lang dat je wilt scheiden maar weet je partner “van niks”. Bedenk dat het moment dat je vertelt dat je wilt scheiden voor altijd in het geheugen blijft. Jouw partner reageert op zijn/haar eigen manier. Geef je partner ruimte voor zijn/haar gevoelens en emoties.

Zijn jullie samen tot de conclusie gekomen dat scheiden beter is? Ook dan is er tijd nodig om de scheiding te accepteren. Op het moment dat je daadwerkelijk aan de slag gaan om de scheiding te regelen kan dat (verstopte) emoties te weeg brengen.
Of is er opluchting omdat er eindelijk een oplossing komt voor de situatie waarin je niet meer gelukkig bent / jullie niet meer gelukkig zijn?

Zodra je de scheiding gaan regelen wordt de scheiding werkelijkheid, er komen gesprekken, jullie moeten informatie aanleveren en afspraken gaan maken. Dit is vaak ook een moment dat jullie meer mensen op de hoogte brengen dat jullie gaan scheiden.

 

Aan de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden:

Hebben jullie kinderen, dan komt er een moment dat jullie de kinderen moeten gaan vertellen dat je gaan scheiden. Voor veel ouders is dit het moeilijkste gesprek, je kunt daar flink tegen op zien. Bereid dit gesprek grondig voor. Jullie kinderen kunnen, als zij oud genoeg zijn, zich dit gesprek altijd herinneren. Je leest hier informatie.

 

 • Enkele tips:
  • Ga samen het gesprek aan
  • Vertel, in het voor het kind begrijpelijke woorden, dat jullie gaan scheiden.
  • Vertel wat jullie hebben gedaan om een scheiding te voorkomen
  • Benadruk dat het niet de schuld van de kinderen is!
  • Zeg dat jullie van de kinderen blijven houden
  • Jullie zijn straks geen partners meer maar blijven hun ouders
  • Geef elkaar niet de schuld
  • Maak nooit ruzie waar de kinderen bijzijn, zeker niet tijdens dit gesprek
  • Vertel hoe de situatie nu is:
   Wat jullie al weten
   Wat gaat veranderen
   Vertel wat er niet verandert
   Vertel wat jullie nog niet weten
  • Laat de kinderen reageren en luister goed naar wat de kinderen zeggen
  • Geef de kinderen ruimte voor emoties
  • Bespreek met de kinderen, wie er al op de hoogte is van jullie scheiding en aan wie je het gaat vertellen. Zodat het voor het kind duidelijk is met wie hij/zij over de scheiding kan praten.
  • Bespreek met jullie kind hoe je, bij voorbeeld de school, sportclub e.d. informeert. Doen jullie dat, of doe je dat samen met het kind
  • Zorg dat jullie na het gesprek voldoende tijd hebben voor vragen, verdriet, boosheid
  • Laat de kinderen meedenken over dingen die voor hen belangrijk zijn
  • Hou regelmatig een gesprek(je) en vraag aan het kind hoe het echt met hem/haar gaat

  Hou de kinderen op de hoogte van genomen beslissingen, die van invloed zijn voor de kinderen

Op de website van villa Pinedo vindt u informatie van en voor kinderen  die te maken hebben met de scheiding van hun ouders.

 

Gesprek met meerderjarige / volwassen kinderen

Zorg dat de kinderen het van jullie horen. Het is heel vervelend als kinderen via anderen horen dat hun ouders gaan scheiden. Voor kinderen die meerderjarig of al volwassen zijn heeft de melding dat hun ouders gaan scheiden ook impact. Hun ouderlijk huis “valt” uit elkaar. De tips die boven zijn genoemd kunt u aangepast voor meerderjarig  / volwassen kinderen gebruiken.  Meerderjarige /  volwassen kinderen zullen anders reageren dan jonge kinderen. Zij hebben immers meer levenservaring en schatten jullie situatie anders in dan jongere kinderen.  Zij zullen ook sneller een mening vormen.  Terwijl een jong kind niet wil kiezen voor één van de ouders, kan een ouder kind geneigd zijn dat wel te doen.

Ook voor de meerderjarige / volwassen kinderen is het van belang dat er contact blijft met allebei de ouders. De kinderen hebben samen met jullie een gezamenlijk verleden als gezin en jullie blijven  samen de ouders.  En er is een toekomst……………

 

Gesprek  met ouders, boers, zussen, andere familie, vrienden

De mensen om je heen krijgen ook te maken met jullie scheiding. Hoe dichter ze bij jullie staan hoe groter de impact van de scheiding op hen is. Vertel zelf de mensen waar je een hechte band mee hebt dat jullie gaan scheiden,  ook voor hen is het vervelend als zij het van anderen moeten horen. Ook zij krijgen te maken met emoties.

In de roller coaster waar je nu inzit krijg je te maken met reacties van anderen.  Let goed op jezelf, accepteer de emoties en bedenk bij wie je met jouw zorgen terecht kan en  die jou helpt om naar de toekomst te kijken.  Steun en aandacht kun je nu zo goed gebruiken.

Sommige relaties/ vriendschappen worden in moeilijke tijden sterker en andere zullen verbroken worden of verwateren.

 

Sociale omgeving van de kinderen

Als de kinderen op de hoogte zijn van jullie scheiding is het belangrijk  om ook de omgeving van de kinderen te informeren. Een gesprek met de leerkracht van jullie kind of de leiding van de school heeft prioriteit. Bespreek met je kind hoe je zijn/haar omgeving gaat informeren. Aan wie gaan jullie vertellen dat jullie gaan scheiden. Bij de omgeving van het kind horen mogelijk ook ouders van een vriendje of vriendinnetje, of de (sport) vereniging. Personen in de sociale omgeving van jullie kind kunnen door extra aandacht en begrip of door “er gewoon te zijn” zeker iets voor de kinderen betekenen.