Amaril Mediation en Advies al 5 jaar een vertrouwd adres

Amaril Mediation en Leida Franse

Eerst ben ik werkzaam geweest in opleiden en ontwikkelen van mensen. Ik kreeg de mogelijkheid om mij te ontwikkelen, veel opleidingen, workshops e volgen. Soms is het tijd om je hart te volgen, dat heb ik gedaan en Amaril Mediation en Advies gestart.  Ik help graag om voor iedereen het leven zo goed mogelijk te maken. Zeker op momenten dat het tegenzit. Om u goed te kunnen helpen is meer nodig dan gedrevenheid. Daarom heb ik de opleiding tot mediator gevolgd en een aanvullende opleidingen voor fiscale, juridische en financiële kennis voor het begeleiden van echtscheiding gevolgd.

Een mens is nooit te oud om te leren, ik volg dan ook webinars, workshops en intervisiebijeenkomsten.  Gewoon om u zo goed mogelijk te kunnen helpen!

Het leven geeft up en downs, dat kan ik niet voor u wegnemen. Wel kan ik u helpen bij uw zorgen en onzekerheden bij uw scheiding / familieconflict. Mijn onpartijdigheid gecombineerd met eerlijke en duidelijke communicatie en mijn grote hoeveelheid kennis helpen u verder. Het geeft hou vast in roerige tijden.

Een mooi leven dat gun ik iedereen, dat het niet vanzelf gaat dat weet ik uit ervaring.  Amaril Mediation en Advies bestaat inmiddels 5 jaar en is gebaseerd op het vertrouwen van vele mensen die ik in de loop der tijd heb mogen begeleiden.  Enkele reacties kunt u hier lezen: referenties

Gaat u uit elkaar? of toch niet?

Uit elkaar gaan doe je niet zomaar. Misschien bent u het samen eens dat u wilt scheiden.  Of zit u in de onzekere situatie  dat uw partner wilt scheiden en u niet.  Of andersom, u wilt scheiden en uw partner niet. Of weet u het allebei nog niet zo zeker. Het maakt verschil in welke situatie u en uw partner zich bevinden.  Hebt u geaccepteerd dat u gaat scheiden, of heeft u hoop dat de relatie weer goed komt?

Wilt uw partner scheiden en u niet, of u wel en uw partner niet?  Of weet u het allebei nog niet? Dan is het van belang om uw wensen en problemen te bespreken. Elke relatie heeft up en downs. Zijn de problemen waar u mee te maken heeft te overwinnen? Sommige problemen zijn te overwinnen, andere niet. Voordat u de beslissing neemt om te scheiden kunt een relatie therapeut of  psychotherapeut raadplegen.  Zodat u een weloverwogen beslissing neemt.

 

Bent u het samen eens, dan gaat u verder op zoek naar de manier waarop u uw scheiding wilt regelen.  Het is belangrijk om van elkaar te weten “hoever”  de ander is in het proces van scheiden.  U krijgt te maken met boosheid en verdriet. Psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft fase beschreven van een scheidingsproces.  Zij beschrijft 5 fases die iedereen in een andere mate en een ander tempo doormaakt. Het is goed om de fases van elkaar te weten en te erkennen.

 

Scheiden en onzekerheid:

Hebt u  samen de beslissing genomen om te gaan scheiden dan heeft  u te maken met onzekerheid. Uit elkaar gaan heeft invloed op uw toekomst, op de toekomst van uw partner en als u kinderen heeft op hun leven en hun toekomst.

 • U krijgt te maken onzekerheid over de kinderen, zie ik de kinderen straks wel genoeg? Waar gaan de kinderen wonen? Hoe gaan we als ouders met de kinderen om? En hoe moet dat tussen ons als ex-partner? Waar gaan de kinderen naar school? Ondervinden de kinderen geen blijvende schade van de scheiding?  Hoe moet dat straks met de hobby van de kinderen?
 • En onzekerheid over uw woonsituatie. Kunt u of uw ex partner in de huidige woning blijven wonen? En is er andere woonruimte beschikbaar? Wilt u een woning kopen en is dat financieel haalbaar? Of gaat u een woning huren? Waar dan? En hoe komt u  in aanmerking voor een huurwoning?
 • En de financiën, gaat u straks alimentatie betalen? Of ontvangt straks alimentatie? En hoeveel dan? Hoe wordt dat bepaald? Kunt u straks rondkomen, met de inkomsten na de scheiding? En kunnen hobby’s van u, uw ex-partner of de kinderen nog  betaald worden?
 • Hoe gaat dat met de inboedel? En de auto(s)?  Hoe moet dat verdeeld worden?
 • En het pensioen? ………

En dan hebben we het nog niet over de vragen die mogelijk in uw hoofd spelen: Wordt u ooit weer gelukkig? Hoe is na de scheiding de relatie met ex-schoonfamilie? En de relatie met vrienden? Wat als er een nieuwe partner komt? Of als uw ex-partner een nieuwe partner heeft?  Allemaal vragen en onzekerheden waar u wakker van kunt liggen.

Een heleboel onzekerheden die vragen om een antwoord. Daarbij is hulp van een professional meer dan welkom.  Iemand die weet wat er geregeld moet worden en hoe dat geregeld moet worden. Die uw gesprekken begeleid en die een luisterend oor biedt als u dat nodig heeft. Die tips heeft om uw scheiding zo goed en voordelig mogelijk te regelen. Die structuur biedt in de toch al zo heftige situatie waar u nu inzit. Iemand die rekening houdt met uw situatie, elke scheiding is anders!

 


Als u samen heeft besloten om uit elkaar te gaan is belangrijk om rust te krijgen, om inzicht te krijgen wat er allemaal geregeld moet worden, welke afspraken er gemaakt moeten worden. U zoekt op het internet, daar vindt u  informatie beschikbaar. Maar is die informatie ook voor u van belang? Is dit voor uw situatie wel de juiste informatie?  Iedere scheiding is anders, het maakt al verschil hoe u uw samenleven heeft geregeld.

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

U bent getrouwd voor 1-1-2018 in gemeenschap van goederen:
Bent u voor 01-01-2018 in gemeenschap van goederen getrouwd dan is de verdeling van uw vermogen, schulden, inboedel, auto ect.  50%-50%.

U bent getrouwd na  1-1-2018 in gemeenschap van goederen:
Bent u na 01-01-2018 in gemeenschap van goederen getrouwd dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren voordat u trouwde.

U bent getrouwd met huwelijkse voorwaarden:
De voorwaarden (afspraken) die u heeft laten vastleggen zijn bepalend voor de verdeling.

U heeft een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen:
Dan is de procedure hetzelfde dan bij gehuwden.

U heeft een geregistreerd partnerschap en heeft geen minderjarige kinderen:
U bent het samen eens, dan  kunt u het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. Samen met een advocaat of notaris maakt u een overeenkomst.

U woont samen met samenlevingscontract:
U verdeelt volgens de afspraken uit het samenlevingscontract. U heeft geen advocaat of rechtbank nodig.  Lukt het niet om samen goede afspraken te maken, dan is het verstandig om een mediator in te schakelen. Wist u dat het wettelijk verplicht is om voor minderjarige kinderen een ouderschapsplan te maken?

U woont samen zonder samenlevingscontract:
U verdeeld naar eigen inzicht. U heeft geen advocaat of rechtbank nodig.  Lukt het niet om samen goede afspraken te maken, dan is het verstandig om een mediator in te schakelen. Wist u dat het wettelijk verplicht is om voor minderjarige kinderen een ouderschapsplan te maken


Minderjarige kinderen:
Gaat u uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook bij samenwonen!

Wettelijk is bepaald dat in het ouderschapsplan beschreven moet worden:

 1. de verdeling van zorg en opvoeding, of hoe u de omgang regelt.
 2. de verdeling van kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.
 3. de manier waarop u elkaar informeert en communiceert over de kinderen.

Daarnaast bent u vrij om afspraken voor de kinderen in het ouderschapsplan op te nemen.

Voor het regelen van uw scheiding maakt u samen met uw ex-partner afspraken.  De afspraken voor de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan.  Afspraken  over onder andere wonen financiën, alimentatie, inboedel,  pensioen worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reist u alleen met een minderjarig kind:

Heb ik toestemming nodig om alleen met mijn kind te reizen?

Ja, als u reist met een minderjarig kind (tot 18 jaar). U moet dan bij een grenscontrole kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de andere ouder.


Waarom toestemming nodig

Om kinderontvoering tegen te gaan, heeft u toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Bij grenscontrole let de Koninklijke Marechaussee extra goed op minderjarige kinderen.

Zonder toestemming met een minderjarig kind naar het buitenland reizen, is internationale kinderontvoering.


Aantonen dat u met kind naar buitenland mag

U moet kunnen aantonen dat u reist met toestemming van de ouder. Deze ouder moet het ouderlijk gezag hebben.


Formulier aantonen toestemming reizen met minderjarig kind

Met het formulier Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland  kunt u aantonen dat u toestemming heeft van de gezaghebbende ouder. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Dit formulier is niet verplicht, maar maakt  de controle voor de marechaussee makkelijker. Zo voorkomt u ook vertraging en loopt u niet het risico dat u uw vlucht mist.


Wanneer heeft  een alleen reizende ouder toestemming nodig :

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij ouders alleen reizen met een minderjarige kind. Denk bijvoorbeeld aan:

 • U reist als ouder alleen met uw kind. U heeft dan toestemming nodig van de andere ouder. Hier is sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag.
 • U bent ouder en alleen u heeft het ouderlijk gezag (eenhoofdig) en u reist alleen met uw kind. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, maar wel aanvullende documenten. Neem hierover contact op met Centrum Internationale Kinderontvoering.
 • U bent ouder zonder ouderlijk gezag en reist u alleen met uw kind. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig.
 • Er is 1 ouder overleden. Hiervoor is toestemming niet van toepassing. Het is wel handig om enkele aanvullende documenten mee te nemen.
 • Uw kind gaat met een andere volwassene (niet 1 van de ouders) naar het buitenland. Bijvoorbeeld een vakantie met een opa, oma, andere familie of een vriendje. Ook dan is toestemming nodig.

Als u toestemming nodig heeft, kunt u het toestemmingsformulier reizen met minderjarige naar het buitenland invullen. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

(bron rijksoverheid.nl)