Amaril Mediation en advies bij echtscheidingen en familieconflicten

Amaril Mediation en advies
-Helpt u verder-

Mijn naam is Leida Franse, mediator en echtscheidingscoach. Mijn specialisatie is u en uw partner begeleiden tijdens het scheidingsproces. Begeleiding voor alle zaken die geregeld moeten worden, aangevuld met kennis, geduld en aandacht voor het welzijn van u, uw partner en uw kinderen.

Het verbreken van een relatie is een pijnlijk proces en veroorzaakt zorgen en emoties. Daarbij krijgt u te maken met de juridische afhandeling, een grote hoeveelheid aan formulieren en  moet u samen veel belangrijke en emotionele beslissingen nemen. Dat ‘samen’ wil bij een echtscheiding niet altijd even goed lukken. Dat is logisch. U gaat niet voor niets uit elkaar. Toch is het belangrijk dat u de overeenstemming weet te vinden. Als u dat samen niet meer kunt, dan kunt u hiervoor een mediator inschakelen. Dan is het goed als iemand u begeleidt. De mediator helpt u om goed te blijven communiceren en informeert u over belangrijke beslissingen die u en uw (ex) partner moeten nemen. De mediator neemt zorgen uit handen en maakt de documenten voor u in orde zodat u zich kunt richten op andere zaken die aandacht nodig hebben. Amaril mediation is er voor u, wilt u meer informatie klik dan hier.


 

Echtscheiding mediation

Een intakegesprek bij Amaril Mediation is altijd gratis. In een intakegesprek leert u mij en mijn werkwijze kennen. U krijgt informatie en kunt u alvast de vragen stellen waar u het meest over piekert.

Vragen die voor u belangrijk zijn?  Waar gaat u wonen? hoe moet het financieel? Is er recht op alimentatie? en hoe zit het dan met opgebouwd pensioen? allemaal vragen waar een mediator u mee kan helpen.

Na het intakegesprek maakt de mediator een afweging of uw situatie geschikt is voor mediation. En maakt u een keuze of we samen verder gaan. In de vervolggesprekken wordt aandacht besteedt aan de verschillende situaties die voor u van belang zijn, zoals de boedelverdeling en de financiën. Als mediator zorg ik dat moeilijke beslissingen makkelijker genomen kunnen worden.

Bekijk ons stappenplan.


 

Kinderen eerst

Bij een echtscheiding staat het belang van de kinderen altijd voorop. Heeft u kinderen? Dan bespreken we wat voor u als ouder belangrijk is. En als de kinderen oud genoeg zijn, welke wensen de kinderen hebben. De kinderen kunnen hun mening geven. U, de ouders, nemen de beslissingen. Het is voor nu en later belangrijk om te weten hoe je als gescheiden ouders de kinderen het beste kan begeleiden. U kunt gebruik maken van de kennis van Leida Franse en u kunt boeken lenen voor de kinderen of voor u zelf over scheiden en kinderen. De afspraken die voor kinderen belangrijk zijn, zijn onder andere: school, waar gaan de kinderen wonen, omgangsregeling,  alimentatie enzovoort. Die afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Meer informatie over scheiden met kinderen.

 

 


 

Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan

Alle gemaakte afspraken worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant en (indien van toepassing) een ouderschapsplan. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan zijn de stukken die bij de rechter ingeleverd moeten worden. Op basis van deze stukken zal de rechter uw scheiding uitspreken.

 

Bent u al gescheiden? En lopen de afspraken niet (meer) naar wens?

Dan is het belangrijk om de afspraken te herzien en zo nodig aan te passen. Komt u daar samen niet uit? Of verschilt u van mening en eindigt het gesprek elke keer in ruzie? Ook dan kan Amaril Mediation u helpen, wacht daar niet te lang mee. Ruzie doet geen goed aan het contact met uw ex-partner.


 

Scheiden met een mediator of scheiden met een advocaat?

1. Scheiden met een mediator

Het voordeel van een mediator / echtscheidingscoach is dat hij/zij een onafhankelijke derde partij is. De mediator werkt voor u, maar ook voor uw (ex)partner. Daardoor kan de mediator zich geheel onpartijdig opstellen. Door begeleide gesprekken komen u en uw (ex) partner tot gezamenlijke afspraken waar u het samen over eens bent. Deze worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. U heeft bij mediation/echtscheidingscoaching beide invloed op de afspraken in het convenant. Het zijn immers uw gezamenlijke afspraken! Het convenant wordt ingediend bij de rechtbank en wordt bekrachtigd door de rechter.

2. Scheiden met een advocaat

Komt u er samen niet uit en beslist u tot scheiden via een rechtszaak? Dan krijgt u te maken met advocaten. Een advocaat werkt voor één van de partners en stelt dat belang voorop. De andere advocaat doet hetzelfde bij uw (ex)partner. In een rechtszaak beslist uiteindelijk de rechter. U heeft geen invloed op de uitspraak en er is een situatie van winnen of verliezen ontstaan.

Probeer er daarom altijd eerst samen uit te komen.